Te-ai intrebat vreodata ce este și cum se administreaza Pensia Privata Pilon II?

Click AICI pentru a afla!


Solicita plata drepturilor cuvenite

Asa cum ti-am promis, suntem alaturi de tine in situatiile in care ai nevoie de ajutor!

Poti solicita revendicarea activului net acumulat la Fondul de Pensii Administrat Privat, atunci cand te regasesti intr-una din urmatoarele situatii:

  • Esti participant la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life si te-ai pensionat pentru limita de varsta (detii Decizia de pensionare pentru limita de varsta) sau medical, ca urmare a unei invaliditati gradul I sau II (detii Decizie de Pensionare pentru invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condiţiile Legii pensiilor publice,)
  • Esti mostenitorul unui participant la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life ce a Decedat.

Intrucat ne dorim sa fim alaturi de tine in toate aceste situatii, am incercat sa facem acest proces cat mai usor posibil prin detalierea formalitatilor legale ce trebuiesc indeplinite pentru a intra in posesia drepturilor cuvenite.

Ce documente sunt necesare?

Formularele care trebuie completate si informatiile necesare (instructiuni de completare si lista documentelor necesare in functie de eveniment) pot fi descarcate si tiparite de aici, in functie de tipul de eveniment pentru care soliciti revendicarea.

 

Pentru a putea intra in posesia drepturilor cuvenite, conform legii, sunt necesare urmatoarele documente:

1. Cerere de revendicare, completata si semnata in ORIGINAL de catre participant – formularul poate fi descarcat de aici.

2. Decizia de pensionare pentru limita de varsta: emisa de autoritatile competente,  in conformitate cu Legea pensiilor publice (Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare) , in ORIGINAL si in copie daca documentul este prezentat la sediul central sau in copie legalizata daca documentul este transmis prin serviciile postale;

3. Declararea situatiei privind incadrarea intr-un grad de handicap: prin transmiterea Certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat (daca este cazul) sau prin declararea in Cererea de revendicare „Nu detin certificat de incadrare in grad de handicap” (se completeaza la punctul 4 din Cererea de revendicare);

Nota! Acesta declaratie este necesara pentru a se stabili daca trebuie retinut sau nu impozitul aplicat veniturilor din pensii (conform Codului Fiscal in vigoare persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat au scutire de la plata impozitului). In lipsa acestei declaratii veniturile cuvenite vor fi impozitate.

4. Actul de identitate (BI/CI) al participantului, valabil la data depunerii cererii - in ORIGINAL si in copie daca documentul este prezentat la sediul central sau in copie legalizata daca documentul este transmis prin serviciile postale;

5. Procura speciala si autentica pentru mandatar (numai daca este cazul), respectiv in cazul in care participantul este reprezentat de un mandatar pentru a intreprinde demersurile privind revendicarea.

La acest document se anexeaza o copie simpla a actului de identitate al mandatarului, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura titularului in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

Nota! Legislatia permite reprezentarea prin mandatar (caz in care cererea de revendicare trebuie completata si semnata in original de mandatar) dar doar pentru depunerea cererii si a documentelor necesare, plata activului net cuvenit participantului fiind facuta doar catre acesta.

Alte informatii importante referitoare la completarea documentatiei:

-   Adresa mentionata in sectiunea “Adresa de corespondenta” va fi folosita de Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. ca mijloc de comunicare scrisa si poate fi diferita de cea din BI/CI. Va rugam sa oferiti adresa completa si corecta, inclusiv numarul de casa, chiar daca acesta nu apare in actul de identitate.

- Mentionarea in Cererea de Revendicare a Casei de Asigurari de Sanatate la care sunteti arondat este obligatorie deoarece, conform legislatiei in vigoare, pentru sumele ce depasesc pragul  stabilit in legislatia fiscala (in prezent aceast prag este de 872 lei) pentru care se plateste contributia la asigurarile de sanatate (5.5%), plata ce trebuie raportata de Metropolitan Life catre institutia in cauza. Va rugam mentionati sistemul (civil, militar, CFR etc.) si judetul / sectorul unde sunteti arondat.

Care va fi modalitatea de plata a activului net?

Conform  legii,  poti opta pentru plata unica a valorii activului net prin una dintre cele doua modalitati de plata detaliate mai jos (te rugam sa optezi in Cererea de Revendicare):

Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata in contul tau bancar avem rugamintea de a transmite o copie simpla a extrasului de cont din care sa reiasa numarul de cont IBAN si numele titularului de cont (participantul la fond care revendica plata pensiei);

Pentru aceasta modalitate de plata, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net platit (acesta fiind stabilit in functie de suma primita, putand fi  2,1 Lei pentru suma  mai mica de 500 Lei, 3,1 Lei pentru suma mai mare de 500 Lei dar mai mica de 50,000 Lei)

Plata prin mandat postal – mandatul postal se va transmite doar la adresa din actul de identitate al participantului. Daca vei opta pentru aceasta modalitate de plata, conform legii, tariful acestui serviciu postal, perceput de Posta Romana, va fi dedus din contravaloarea activului net platit (tarifele variaza in functie de suma primita prin mandat postal, fiind intre 5 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, pana la 15 Lei + 1% din suma, pentru sumele cu valoare mai mare de 1000 Lei; Exemplu: pentru 3000 Lei valoare activ net platit, se va retine suma de 45 Lei).

Modalitatea de plata recomandata, astfel incat tariful care se retine din suma care iti este cuvenita sa fie cat mai mic,  este plata prin transfer bancar in contul tau!

 

Pentru a putea intra in posesia drepturilor cuvenite, conform legii, sunt necesare urmatoarele documente:

1. Cerere de revendicare, completata si semnata in ORIGINAL de catre participant – formularul poate fi descarcat de aici.

2. Decizia medicala asupra capacitatii de munca (emisa de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, decizie in care sa fie prevazuta incadrarea in gradul I sau gradul II de invaliditate, cu mentiunea „nerevizuibil prin afectiune” sau „nerevizuibil” (conform Legii pensiilor publice), in ORIGINAL si in copie daca documentul este prezentat la sediul central sau in copie legalizata daca documentul este transmis prin serviciile postale;

3. Decizia administrativa privind acordarea pensiei de invaliditate, in ORIGINAL si in copie daca documentul este prezentat la sediul central sau in copie legalizata daca documentul este transmis prin serviciile postale;

4. Actul de identitate (BI/CI) al participantului, valabil la data depunerii cererii in ORIGINAL si in copie daca documentul este prezentat la sediul central sau in copie legalizata daca documentul este transmis prin serviciile postale;

5. Procura speciala si autentica pentru mandatar (numai daca este cazul), respectiv in cazul in care participantul este reprezentat de un mandatar pentru a intreprinde demersurile privind revendicarea.

La acest document se anexeaza o copie simpla a actului de identitate al mandatarului, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura titularului in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

Nota! Legislatia permite reprezentarea prin mandatar (caz in care cererea de revendicare trebuie completata si semnata in original de mandatar) dar doar pentru depunerea cererii si a documentelor necesare, plata activului net cuvenit participantului fiind facuta doar catre acesta.

6. Declararea situatiei privind incadrarea in grad de handicap: prin transmiterea Certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat (daca este cazul) sau prin declararea in Cererea de revendicare „Nu detin certificat de incadrare in grad de handicap” (se completeaza la punctul 4 din Cererea de revendicare);

Nota! Acesta declaratie este necesara pentru a se stabili daca trebuie retinut sau nu impozitul aplicat veniturilor din pensii (conform Codului Fiscal in vigoare persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat au scutire de la plata impozitului). In lipsa acestei declaratii veniturile cuvenite vor fi impozitate.

Alte informatii importante referitoare la completarea documentatiei:

-   Adresa mentionata in sectiunea “Adresa de corespondenta” va fi folosita de Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. ca mijloc de comunicare scrisa si poate fi diferita de cea din BI/CI. Va rugam sa oferiti adresa completa si corecta, inclusiv numarul de casa, chiar daca acesta nu apare in actul de identitate.

- Mentionarea in Cererea de Revendicare a Casei de Asigurari de Sanatate la care sunteti arondat este obligatorie deoarece, conform legislatiei in vigoare, pentru sumele ce depasesc pragul stabilit in legislatia fiscala ( in prezent acest prag este de 872 lei) pentru care se plateste contributia la asigurarile de sanatate (5.5%), plata ce trebuie raportata de Metropolitan Life catre institutia in cauza. Va rugam mentionati sistemul (civil, militar, CFR etc.) si judetul / sectorul unde sunteti arondat.

Care va fi modalitatea de plata a activului net?

Conform  legii,  poti opta pentru plata unica a valorii activului net prin una dintre cele doua modalitati de plata detaliate mai jos (te rugam sa optezi in Cererea de Revendicare):

Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata in contul tau bancar avem rugamintea de a transmite o copie simpla a extrasului de cont din care sa reiasa numarul de cont IBAN si numele titularului de cont (participantul la fond care revendica plata pensiei);

Pentru aceasta modalitate de plata, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net platit (acesta fiind stabilit in functie de suma primita, putand fi  2,1 Lei pentru suma  mai mica de 500 Lei, 3,1 Lei pentru suma mai mare de 500 Lei dar mai mica de 50,000 Lei)

Plata prin mandat postal – mandatul postal se va transmite doar la adresa din actul de identitate al participantului. Daca vei opta pentru aceasta modalitate de plata, conform legii, tariful acestui serviciu postal, perceput de Posta Romana, va fi dedus din contravaloarea activului net platit (tarifele variaza in functie de suma primita prin mandat postal, fiind intre 5 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, pana la 15 Lei + 1% din suma, pentru sumele cu valoare mai mare de 1000 Lei; Exemplu: pentru 3000 Lei valoare activ net platit, se va retine suma de 45 Lei).

Modalitatea de plata recomandata, astfel incat tariful care se retine din suma care iti este cuvenita sa fie cat mai mica,  este plata prin transfer bancar in contul tau!

 

In cazul decesului participantului inainte ca acesta sa solicite deschiderea dreptului la pensie, benficiarii participantului (mostenitorii participantului, definiti conform prevederilor Codului civil) pot solicita cota parte cuvenita prin transmiterea catre Metropolitan Life SAFPAP a urmatoarelor documente:

1. Cerere de revendicare, completata si semnata in ORIGINAL – formularul poate fi descarcat de aici.

2. Certificatul de mostenitor (NU Certificat de calitate mostenitor) sau Hotararea judecatoreasca definitiva de partaj succesoral (dupa caz) - in ORIGINAL si in copie daca documentul este prezentat la sediul central sau in copie legalizata daca documentul este transmis prin serviciile postale;

Atentie! La masa succesoarala trebuie sa figureze activul personal net aferent contului de pensie detinut de defunct (participant al Fondului). Se trimite cate un exemplar al acestui document pentru fiecare mostenitor in parte.

3. Certificatul de deces al participantului, in ORIGINAL si in copie daca documentul este prezentat la sediul central sau in copie legalizata daca documentul este transmis prin serviciile postaleSe trimite cate un exemplar al acestui document pentru fiecare mostenitor in parte.

4. Actul de identitate al mostenitorului (CI/BI), pentru mostenitorul cu varsta peste 14 ani, valabil la data depunerii cererii sau certificatul de nastere, pentru mostenitorul cu varsta sub 14 ani - in ORIGINAL si in copie daca documentul este prezentat la sediul central sau in copie legalizata daca documentul este transmis prin serviciile postale .

5. Declararea situatiei privind incadrarea in grad de handicap: prin transmiterea Certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat (daca este cazul) sau prin declararea in Cererea de revendicare „Nu detin certificat de incadrare in grad de handicap” (se completeaza la punctul 5 din Cererea de revendicare);

Nota! Acesta declaratie este necesara pentru a se stabili daca trebuie retinut sau nu impozitul aplicat veniturilor din pensii (conform Codului Fiscal in vigoare persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat au scutire de la plata impozitului). In lipsa acestei declaratii veniturile vor fi impozitate.

6. Procura speciala si autentica pentru mandatar (numai daca este cazul), respectiv in cazul in care mostenitorul/beneficiarul este reprezentat de un mandatar pentru a intreprinde demersurile privind revendicarea.

La acest document se anexeaza o copie simpla a actului de identitate al mandatarului, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura titularului in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

Nota! Legislatia permite reprezentarea prin mandatar (caz in care cererea de revendicare trebuie completata si semnata in original de mandatar) doar pentru depunerea cererii si documentelor necesare, plata activului net cuvenit fiind facuta doar catre beneficiar/mostenitor

 

Pentru mostenitorii minori pe langa documentele mentionate mai sus vor mai trebui transmise urmatoarele documente:

1. Copia Deciziei de instituire a curatelei; document necesar in situatia in care in vederea dezbaterii succesiunii in fata notarului public a fost desemnat un curator pentru mostenitorii minori.

2. Copia actului de identitate al curatorului desemnat;

3. Copia Deciziei judecatoresti de numire a tutorelui /tutorilor legali; Document necesar in situatia in care tutorele legal (tutorii) mostenitorului minor este altul decat parintele sau cand mostenitorul este major dar a fost necesara desemnarea unui  curator.

Nota!!! Daca mostenitorul este minor, cererea de revendicare trebuie completata si semnata in ORIGINAL de catre reprezentantul legal al acestuia (tutorele/curatorul).

Daca mostenitorul minor are peste 14 ani va trebui sa semneze cererea de revendicare impreuna cu reprezentantul legal al acestuia, cererea fiind considerata completa si corecta doar in situatia in care are semnatura ambelor persoane (a beneficiarului minor cu varsta peste 14 ani si a reprezentantului legal al acestuia).

Alte informatii importante referitoare la completarea documentatiei:

Adresa mentionata in sectiunea “Adresa de corespondenta” va fi folosita de Metropolitan Life SAFPAP ca mijloc de comunicare scrisa si poate fi diferita de cea din BI/CI – va rugam sa oferiti adresa completa si corecta, inclusiv numarul de casa, chiar daca acesta nu apare in actul de identitate.

Care va fi modalitatea de plata a activului net?

In cazul decesului participantului la fond, conform legii, plata sumei cuvenita va fi efectuata in functie de situatia fiecarui mostenitor dupa cum urmeaza:

1.Mostenitorul care este participant la un fond de pensii administrat privat*  va primi suma cuvenita prin transferul activului net cuvenit la fondul de pensii administrat privat la care are calitatea de participant;

*NOTA! Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat a  mostenitorului este verificata prin schimbul de informatii intre Administratorii fondurilor de pensii administrate privat (indiferent de declaratia facuta/modalitatea de plata aleasa in cererea de revendicare de catre mostenitorul care revendica dreptul cuvenit).

2.Mostenitorul care nu are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat poate opta pentru plata:

Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata in contul tau bancar avem rugamintea de a transmite o copie simpla a extrasului de cont din care sa reiasa numarul de cont IBAN si numele titularului de cont (participantul la fond care revendica plata pensiei);

Pentru aceasta modalitate de plata, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net platit (acesta fiind stabilit in functie de suma primita, putand fi  2,1 Lei pentru suma  mai mica de 500 Lei, 3,1 Lei pentru suma mai mare de 500 Lei dar mai mica de 50,000 Lei)

Plata prin mandat postal – mandatul postal se va transmite doar la adresa din actul de identitate al participantului. Daca vei opta pentru aceasta modalitate de plata, conform legii, tariful acestui serviciu postal, perceput de Posta Romana, va fi dedus din contravaloarea activului net platit (tarifele variaza in functie de suma primita prin mandat postal, fiind intre 5 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, pana la 15 Lei + 1% din suma, pentru sumele cu valoare mai mare de 1000 Lei; Exemplu: pentru 3000 Lei valoare activ net platit, se va retine suma de 45 Lei).

Modalitatea de plata recomandata, astfel incat tariful care se retine din suma care iti este cuvenita sa fie cat mai mica,  este plata prin transfer bancar in contul tau!

 

In cazul decesului participantului la fond, conform legii, fiecare mostenitor trebuie sa revendice drepturile cuvenite (prin transmiterea documentelor necesare catre Metropolitan Life SAFPAP) in termen de maxim 3 ani de la data decesului. Termenul de prescriptie a dreptului de a revendica plata contravalorii activului personal net al participantului decedat este de 3 ani de de la data decesului sau de la data ramanerii definitive a hotararii de declarare a decesului. Drepturile cuvenite in calitate de beneficiar si nerevendicate in termenul general de prescriptie de 3 ani devin resurse financiare ale fondului, distribuindu-se in mod proportional tuturor participantilor fondului in prima zi lucratoare ulterioara datei implinirii termenului de prescriptie sau in ziua imediat urmatoare zilei in care administratorul a luat cunostinta de implinirea termenului general de prescriptie.

In cazul pensionarii pentru limita de varsta sau in cazul pensionarii ca urmare a invaliditatii de gradul I sau II este important sa solicitati drepturile cuvenite cat mai curand (recomandat – in aproximativ 60 zile) de la eliberarea Deciziei de pensionare de catre organele competente (Decizia de pensionare pentru limita de varsta sau Decizia de pensionare pentru invaliditate Grad I sau II).

 

Pentru a ne ajuta sa rezolvam solicitarea cat mai rapid te rugam sa transmiti toate documentele mai sus detaliate, cu respectarea tuturor indicatiilor de completare si adaugare documente. Aceste cerinte sunt prevazute de legea in vigoare cu privire la revendicarea activului net si nerespectarea lor va determina intarzierea sau chiar imposibilitatea de plata a drepturilor cuvenite.

Atentie! Toate documentele transmise prin serviciile poștale trebuie sa fie legalizate sau prezentate in original și în copie catre Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. care va pastra copiile dupa certificarea conformitatii cu originalul acestora.

Plata drepturilor cuvenite se va face in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete si corect intocmita.

Cum poti transmite documentele pentru revendicarea activului?

Trimite documentele mai sus mentionate la sediul Metropolitan Life SAFPAP:

Adresa Postala: Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A, Europe House, B-dul Lascar Catargiu, nr. 47 - 53, Unitatea 4B, et. 4, cod 010665, sector 1, Bucuresti, Romania,

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la:

e-mail: revendicari@metropolitanlife.ro

Tel: 021.208.44.44