Informari si Materiale

Avizul ASF nr. 433 din 04.08.2017 privind modificarea prospectului

Anuntul privind modificarea politicii de investitii pentru ondul de pensii administrat privat Metropolitan Life - martie 2017

Declaratia privind politica de investitii Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life - martie 2017

Anunt privind publicarea avizului modificarilor prospectului de pensii - decembrie 2016

Avizul ASF nr. 341 din 22.12.2016 privind modificarea prospectului - decembrie 2016

Anunt referitor la modificarea Contractului de Societate - noiembrie 2016

Actul adiţional nr. 4 din 17.06.2016 la Contractul de Societate

Anunt privind solutionarea alternativa a litigiilor prin intermediul Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Document de informare şi solicitare a consimţământului participanţilor la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico pentru modificarea contractului de societate - aprilie 2016

Citeste Nota fundamentare privind modificarea contractului de societate - aprilie 2016

Citeste proiectul de Act Aditional la Contractul de societate civila - aprilie 2016

Gasesti aici decizia privind modificarea politicii de investitii pentru fondul de pensii

Anuntul privind modificarea politicii de investitii pentru fondul de pensii

Citeste Prospectul Fondului de Pensii Administrat Privat Alico avizat la 22.01.2016

Anuntul privind modificarea prospectului de pensii private

Anunt referitor la respingerea de catre ASF a cererii de avizare definitiva a modificarii Contractului de Societate Civila

Anunt privind consimtamantul pentru modificarea denumirii fondului

Anunt privind publicarea Notei de fundamentare si a Actului Aditional la Contractul de Societate Civila

Gasesti aici Nota de fundamentare privind modificarea Contractului de Societate Civila

Gasesti aici Proiectul de Act Aditional la Contractul de Societate Civila

Nota catre participantii Fondului de Pensii Administrat Privat Alico privind datele personale

Adresa de informare cu privire la procesul de obtinere a consimtamantului participantilor la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico pentru modificarea contractului de societate

Anunt privind publicarea Notei de fundamentare si a proiectului de Act Aditional la Contractul de Societate Civila

Citeste Proiectul de Act Aditional la Contractul de Societate Civila

Citeste Nota de fundamentare privind modificarea Contractului de Societate Civila

Anunt referitor la modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico

Citeste Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico la 04.08.2014

Anunt privind modificarea prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico

Citeste Prospectul Fondului de Pensii Administrat Privat Alico avizat la 21.07.2014

Citeste Contractul de Administrare al Fondului de Pensii Administrat Privat Alico

Citeste Contractul de Societate Civila