Ce trebuie să știi despre retragerea banilor din Pilonul 2 de pensii

Pilonul 2 de pensii este sistemul fondurilor de pensii administrate privat cunoscut si sub denumirea de pensii private obligatorii. Sistemul a fost implementat pentru a diversifica sursele de venit la pensie și pentru a asigura un venit suplimentar la retragerea din activitate. În acest articol, vom detalia procedura de revendicarea a sumelor din contul de pensie Pilonul 2, condițiile și documentele necesare, oferind răspunsuri la cele mai frecvente întrebări legate de acest subiect. 

Ce este Pilonul 2 de pensii?

România a introdus sistemul de pensii administrate privat în anul 2007, an în care a devenit obligatorie aderarea la un Fond de pensii administrat privat pentru persoanele care aveau până în 35 de ani și opțională pentru cei cu vârstă între 35 și 45 de ani.

Pensia Pilon II provine din contribuția de asigurări sociale plătită obligatoriu lunar în sistemul public de pensii (reprezentând 25% din venitul brut) și care este direcționată către fonduri de  pensii administrate privat.

De la 1 ianuarie 2024, cota de contribuție la pilonul II de pensie este de 4,75%  din venitul brut lunar.

Contribuțiile acumulate în contul de pensie pilon II sunt investite până la momentul deschiderii dreptului de revendicare. 


Cand poți retrage banii de la Pilonul 2?

Sumele acumulate pot fi încasate de beneficiar în cazul următoarelor trei situații:

 • în situaţia pensionării pentru limită de vârstă, conform legislaţiei în vigoare;

 • în situația în care intervine invaliditatea în condițile Legii pensiilor publice;

 • în cazul decesului participantului, de către moștenitorii legali.

   

Care sunt actele necesare pentru revendicarea sumelor din contul de pensie Pilonul 2 in cazul pensionării pentru limita de vârstă sau invaliditate

Pentru revendicarea sumelor din contul de pensie Pilonul 2, personal sau prin mandatar, trebuie sa depuneti la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:

 • Cererea de revendicare (original) completată și semnată de tine sau de mandatarul desemnat.

 • Cartea de identitate sau pașaport valabil emis de autoritățile române (copie)

 • Decizie administrativă privind acordarea pensiei de limită de vârstă emisă de Casa de Pensii Publice (copie legalizată)

 • Extras de cont bancar (dacă se optează pentru plata prin transfer bancar)

 • Procură specială și autentică pentru mandatar (în cazul desemnării unui mandatar pentru a întreprinde demersurile), însoțită de o copie a actului de identitate/pașaportul emis de către autoritățile române al mandatarului, valabil la dată depunerii cererii)

 • Decizie judecătorească de numire a tutorelui (doar în cazul în care este numit un tutore legal) Se anexează și o copie a actului de identitate/ pașaport emis de către autoritățile române al tutorelui desemnat.

 • Certificat de încadrare în gradul de handicap grav sau accentuat sau o declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu deţineti acest certificat, după caz.)

 Fără toate actele necesare, cererea ta de retragere nu va putea fi procesată.

 

Moștenirea ca urmare a decesului participantului

În situația decesului unui participant la Pilonul 2 de pensii, moștenitorii trebuie sa depuna la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:

 • Cererea de revendicare (original) completată și semnată de tine sau de mandatarul desemnat.

 • Cartea de identitate sau pașaport valabil emis de autoritățile române (copie)

 • Certificatul de moștenitor (NU Certificatul de calitate moştenitor) sau hotărârea judecătorească definitivă de partaj succesoral (după caz

 • Certificat de deces.

 • Extras de cont bancar (dacă se optează pentru plata prin transfer bancar)

 • Procură specială și autentică pentru mandatar (în cazul desemnării unui mandatar pentru a întreprinde demersurile), însoțită de o copie a actului de identitate/pașaportul emis de către autoritățile române al mandatarului, valabil la dată depunerii cererii)

 • Decizie judecătorească de numire a tutorelui (document necesar doar atunci când tutorele legal al moştenitorului minor este altul decât părintele, sau când moştenitorul este major, dar a fost necesară desemnarea unui tutore. Se anexează și o copie a actului de identitate/ pașaport emis de către autoritățile române al tutorelui desemnat.)

 • Certificat de încadrare în gradul de handicap grav sau accentuat sau o declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu deţineti acest certificat, după caz.)

 Fără toate actele necesare, cererea ta de revendicare nu va putea fi procesată.

Cum poți retrage banii de la Pilonul 2?

Conform  legislației în vigoare, puteți opta in calitate de participant sau beneficiar pentru:

Încăsarea sumei într-o singură tranșă: Aceasta îți oferă acces imediat la întreaga sumă acumulată. Este o alegere potrivită dacă ai nevoie de o sumă mare de bani pentru a acoperi anumite cheltuieli mari sau pentru a investi într-un mod care îți oferă siguranță pe termen lung.

Încăsarea sumei în mai multe tranșe lunare cu o valoare de minimum 500 RON pe o perioadă de maxim 5 ani. Aceasta opțiune îți permite să primești o sumă constantă de bani lunar, similar cu o pensie obișnuită, și poate oferi o gestionare mai ușoară a fondurilor pe termen lung.

In plus, in calitate de beneficiari poti opta ca suma acumulta in cont sa fie transferata in contul tau de pensie privata daca detii calitatea de participant la un fomd de pensii administrate privat (Pilonul 2)

Este important să alegi opțiunea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale financiare și planurilor de pensionare.

Pilonul 2 de pensii reprezintă o componentă importantă a securității tale financiare la pensionare și merită să fie gestionat cu grijă și atenție.

In cazul in care esti participant sau beneficiar la Metropolitan Life SAFPAP  contactează echipa de experți care te va ghida pas cu pas prin întregul proces de revendicare.