Skip Navigation

Integrarea riscurilor de sustenabilitate în procesul decizional din aria investițională

Grupul MetLife a pus în aplicare o serie de politici în ceea ce privește aspectele ESG (ESG - Environmental, Social, Governance - aspecte de mediu, sociale și de guvernanță) și finanțarea durabilă. MetLife Investment Management, platforma de gestionare a investițiilor a grupului MetLife, care gestionează anumite active de investiții în numele MetLife și al deținătorilor de polițe de acumulare cu componentă de protecție, a publicat o politică de investiții ESG (disponibilă la https://investments.metlife.com/about/esg-integration/).

Pentru cel mai recent Raport de sustenabilitate al grupului MetLife, consultați https://sustainabilityreport.metlife.com/report/.

În prezent, Metropolitan Life nu integrează riscurile  legate de durabilitate în procesul decizional din aria investițională și nici nu are în vedere efectele adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate în ceea ce privește produsele sale de asigurare cu componentă de investiții (IBIP) care sunt unit-linked (UL).

Portofoliile de investiții ale produselor UL sunt preponderent gestionate extern de administratori de active. Metropolitan Life colaborează cu o echipă de administratori de active externi pentru selectarea și monitorizarea investițiilor ce stau la baza acestor produse (inclusiv aspecte de mediu, sociale și de guvernanță (ESG). Totodată, administratorii externi decid cu privire la publicarea informațiilor despre riscurile de durabilitate sau factorii de sustenabilitate ai investițiilor de la baza acestor produse în contextul intrării în vigoare a Regulamentului cu privire la divulgarea Informațiilor privind Durabilitatea Financiară. Odată ce astfel de informații sunt publicate de administratorii noștri externi de active, Metropolitan Life va evalua și lua în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în raport cu produsele sale UL.

Metropolitan Life are o politică de remunerare care respectă cerințele articolului 275 din Regulamentul 2015/35/UE („Regulamentul delegat de Solvabilitate II”). Metropolitan Life nu include în prezent informații despre modul în care are în vedere integrarea riscurilor de durabilitate deoarece acestea nu au fost integrate în procesul de luare a deciziilor de investiții pentru produsele sale UL până în prezent, din motivele expuse mai sus.

Descarcă declarația MetLife cu privire la principiile de sustenabilitate