Skip Navigation

Integrarea riscurilor de sustenabilitate în procesul decizional din aria investițională

Declarație privind riscul de durabilitate/Politica de Remunerare (Art. 3 & Art. 5) - publicată în martie 2024

Descarcă declarația actuală MetLife cu privire la principiile de sustenabilitate