Skip Navigation

Integrarea riscurilor de sustenabilitate în procesul decizional din aria investițională

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind transparentizarea aspectelor legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare („Regulamentul de transparentizare cu privire la servicii financiare durabile”)

1. Cum integrează MetLife riscurile cu privire la sustenabilitate în luarea deciziilor investiționale?

MetLife Investment Management (MIM), platforma de management instituțional a grupului MetLife, gestionează activele acestui produs financiar. MIM este semnatar al Principiilor pentru Investiția Responsabilă și este membru al Global Impact Investing Network.

Managementul riscului este înrădăcinat în cultura MIM și integrat în întreaga organizație MetLife. Considerațiile de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) sunt o parte vitală a procesului de verificare a antecedentelor (due diligence) și MetLife consideră că aderarea la practici solide MSG poate minimiza riscul financiar, cum ar fi controversele declanșate de pierderea clienților, amenzile, penalitățile și costurile de curățare a mediului. Riscurile MSG relevante și evaluările de risc MSG, după caz, sunt incluse ca parte a evaluării generale a riscurilor. Ca parte a procesului său de verificare a antecedentelor (due diligence) în materie de investiții, MIM ia în considerare următoarele aspecte MSG:

Factori de mediu

Aspectele legate de probleme de mediu sunt identificate și discutate pentru a determina impactul emitenților asupra mediului (inclusiv aer, apă, protecția terenurilor, schimbările climatice și utilizarea resurselor) și riscul pe care astfel de probleme îl prezintă asupra profilului de credit sau operațiunilor de afaceri. MIM evaluează, de asemenea, în numele MetLife, datoriile potențiale ale unui emitent care rezultă din impactul său asupra mediului, inclusiv plățile aferente penalităților impuse de agențiile guvernamentale, riscul de litigiu sau cerințele viitoare de cheltuieli de remediere.

Factori sociali

MIM evaluează problemele legate de tulburările de muncă, sănătatea și securitatea, conformitatea cu reglementările muncii și relațiile și condițiile generale de muncă. De asemenea, analizează riscurile asociate cu siguranța și adecvarea produselor pentru a se asigura că entitățile au operațiuni de afaceri sustenabile. Modul în care o companie gestionează relațiile cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile în care își desfășoară activitatea este esențial pentru analiza investiției.

Factori de guvernanță

Evaluarea amănunțită a diversității, independenței și calificărilor consiliilor corporative și echipelor de management pentru a se asigura că entitățile sunt pregătite să facă față riscurilor viitoare și să acționeze în interesul afacerii, al acționarilor și al altor părți interesate cheie, concentrându-se pe identificarea echipelor de management care comunică clar și consecvent informații cu privire la factorii MSG importanți pentru activitatea lor respectivă.

Implicare activă

MetLife și MIM consideră că implicarea activă cu liderii companiei este o cheie pentru gestionarea riscului investițional. Analiștii de investiții interacționează frecvent și se angajează în discuții cu liderii unei firme pe parcursul procesului inițial de verificare a antecedentelor (due diligence) și ca parte a procesului de monitorizare a portofoliului. Dialogul continuu ajută la creșterea gradului de conștientizare a practicilor de afaceri durabile.

Multe din activele ce stau la baza acestor produse de asigurări cu componentă investițională sunt gestionate extern de către administratori de active terțe părți.

Echipele din EMEA de Gestionare active și de Monitorizare a Management-ului de investiții ale grupului MetLife sunt responsabile pentru selectarea și monitorizarea administratorilor de active și fondurilor de investiții. Selecția și monitorizarea includ în mod obișnuit evaluarea performanței (atât o bază absolută, cât și o bază relativă față de criteriile de referință și grupurile de colegi), împreună cu factori calitativi (cum ar fi calitatea procesului de investiții, performanța generală a echipei și rolul de manager). Echipele și-au actualizat recent procesul de selecție și monitorizare a fondurilor pentru a include evaluări ale factorilor de durabilitate.

Procesul actualizat utilizează date curente și istorice legate de factori de mediu, sociali și de guvernanță (MSG) utilizând informații despre furnizori terți. Analiștii evaluează datele MSG ale fiecărei strategii sau fonduri atât pe o bază absolută, cât și relativă (față de grupurile de colegi) și, atunci când este necesar (de exemplu pentru acele fonduri cu cele mai multe scoruri de impact negative pe parcursul perioadei sau cele care prezintă tendințe MSG negative), se vor implica împreună cu administratorii de active la ajutarea înțelegerii proceselor lor MSG și la îmbunătățirea scorurilor ulterioare.

În plus, la cererea de informații, MetLife a adăugat mai multe întrebări cu privire la factorii MSG, care sunt trimise administratorilor de active, iar răspunsurile ulterioare sunt considerate ca fiind parte a procesului de luare a deciziilor.

Procesul nu exclude fondurile bazate pe scorurile MSG și recunoaște provocările cu care se confruntă administratorii de active mai mici și cu resurse limitate, cu factori MSG limitați sau fără raportare. Cu toate acestea, MetLife încurajează administratorii de active cu care are relații să facă progrese în raportarea cu privire la factorii MSG.

2. Care este cel mai probabil impact al riscurilor de sustenabilitate asupra randamentelor acestui produs financiar?

Riscurile de sustenabilitate sunt evenimente MSG neașteptate, cum ar fi un dezastru de mediu, o guvernare defectuoasă sau probleme sociale semnificative, care pot avea un impact negativ asupra rentabilității acestui produs financiar prin afectarea valorii activelor ce stau la baza acestor produse. MetLife consideră că riscurile de sustenabilitate pot fi parțial atenuate prin procesul MSG pe care MetLife Investment Management (MIM) îl desfășoară în numele MetLife. Cu toate acestea, riscul ca un eveniment MSG să apară rămâne ridicat, deoarece acest produs nu promovează caracteristicile MSG și nici nu are ca obiectiv investiții durabile. Dacă un astfel de eveniment MSG ar avea loc și ar afecta valoarea investițiilor de bază ale acestui produs, ar avea un impact negativ asupra randamentului acestui produs financiar. Nu se poate spune cu certitudine care ar putea fi amploarea acestui impact negativ.

3. Cum ia în considerare acest produs financiar principalele efecte negative ale factorilor de sustenabilitate?

MetLife ia în considerare impactul negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de sustenabilitate în ceea ce privește acest produs financiar și consideră că informațiile despre principalele efecte adverse (PAI) ale factorilor de sustenabilitate influențează performanța investiției și sunt factori importanți pentru gestionarea eficientă a riscului și atingerea obiectivelor de investiții. PAI privind factorii de sustenabilitate sunt integrate în procesul de luare a deciziilor de investiții al MetLife, așa cum este descris mai sus.

Întrucât, în acest moment, nu oferim produse care promovează printre alte caracteristici, elemente care țin de mediu, elemente sociale sau produse care au investiții sustenabile, investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu iau in considerare criteriile Uniunii Europene pentru activități economice sustenabile din punct de vedere ecologic.

Politica de remunerare a MetLife se referă la cadrul și procesele de gestionare a riscurilor ale companiei, inclusiv prin modul în care programul de remunerare al MetLife evită să ofere directorilor stimulente pentru a-și asuma riscuri excesive. Cadrul companiei cu privire la managementul riscului, guvernanța, resursele umane și procesele de achiziții includ luarea în considerare a riscurilor de sustenabilitate. Prin urmare, Compania evaluează că politica sa de remunerare este în concordanță cu integrarea riscurilor de sustenabilitate. Politica de remunerare a Companiei a fost actualizată pentru a reflecta acest lucru, iar versiunea actualizată a politicii va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Pentru mai multe informații despre modul în care MetLife ia în considerare PAI ai factorilor de sustenabilitate, accesați https://www.metlife.eu/sustainable-finance/.

Descarcă declarația MetLife cu privire la principiile de sustenabilitate