Skip Navigation

Integrarea riscurilor de sustenabilitate în procesul decizional din aria investițională

MetLife Europe d.a.c. (”Compania")

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind transparentizarea aspectelor legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare („Regulamentul de transparentizare cu privire la servicii financiare durabile”)

Declarație cu privire la principalele efecte adverse asupra sustenabilității

Grupul MetLife este dedicat principiilor sustenabilității. MetLife, Inc., compania-mamă, a fost prima companie de asigurări din SUA care a devenit semnatară a Pactului Global al ONU (United Nations Global Compact). MetLife, Inc. raportează la Dow Jones Sustainability Index (DJSI), o evaluare anuală a sustenabilității corporative, Carbon Disclosure Project (CDP). De asemenea, MetLife și-a aliniat raportarea anuală de sustenabilitate prin intermediul Raportului anual de durabilitate la Global Reporting Initiative, la Comitetul pentru Standarde de Sustenabilitate și la grupul operativ privind declarațiile financiare ce au impact asupra climei.

MetLife Investment Management (MIM), platforma de management instituțional a grupului MetLife, este responsabilă de gestionarea activelor generale ale grupului MetLife, inclusiv cele ale Companiei (acesta fiind portofoliul de active de investiții pe care Compania îl deține pentru a-și îndeplini datoriile de asigurare), precum și unele dintre activele produselor de asigurare ce au o componentă de investiții. MIM este semnatar al Principiilor pentru investiții responsabile (PRI) și este membru al Rețelei globale de investiții cu impact (GIIN).

Informații privind politicile de integrare a riscului legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile și politicile de due diligence (verificare a antecedentelor) în ceea ce privește principalele efecte negative asupra factorilor de sustenabilitate

Compania consideră că informațiile cu privire la principalele efecte adverse (PAI) asupra factorilor de durabilitate influențează performanța investiției și sunt considerente importante pentru a gestiona eficient riscul și a atinge obiectivele investiționale. Procesul de verificare a antecedentelor de investiții pe care MIM îl desfășoară în numele Companiei implică revizuirea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG):

Factori de mediu

Apectele legate de problemele de mediu sunt identificate și discutate pentru a determina impactul emitenților asupra mediului (inclusiv aerul, apa, protecția terenurilor, schimbările climatice și utilizarea resurselor) și riscul pe care aceste probleme îl prezintă profilului de credit sau operațiunilor comerciale. MIM evaluează, de asemenea, în numele Companiei, potențialele datorii ale unui emitent care rezultă din impactul său asupra mediului, inclusiv plăți legate de penalități impuse de agențiile guvernamentale, riscul de litigiu sau cerințele viitoare de cheltuieli de remediere.

Factori sociali

Compania evaluează problemele legate de tulburările de muncă, sănătate și siguranță, respectarea reglementărilor muncii, precum și relațiile și condițiile generale de muncă. De asemenea, analizează riscurile asociate cu siguranța și adecvarea produselor pentru a se asigura că entitățile au operațiuni sustenabile. Modul în care o companie gestionează relațiile cu angajații săi, furnizorii, clienții și comunitățile în care operează este esențial pentru analiza investițiilor.

 

Factori de guvernanță

Evaluarea temeinică a diversității, independenței și calificărilor consiliilor corporative de administrare și a echipelor de management pentru a se asigura că entitățile sunt pregătite să facă față riscurilor viitoare și să acționeze în interesul afacerii, al acționarilor și al altor părți cheie, concentrându-se pe identificarea echipelor de management care comunică în mod clar și consecvent informații în ceea ce privește factorii ESG semnificativi pentru afacerea lor.

Managementul riscurilor este parte din cultura MIM și este integrat în întreaga organizație. Atunci când MIM evaluează oportunitățile de investiții în numele Companiei, considerațiile cu privire la factorii ESG sunt o parte vitală a procesului de verificare a antecedentelor, iar Compania consideră că aderarea la practici solide cu privire la factorii ESG poate reduce la minimum riscul financiar, cum ar fi riscul reputațional provocat de pierderea clienților, amenzi, penalități și costuri de curățare a mediului. Riscurile cu privire la factorii ESG relevanți și ratingurile de risc ESG, după caz, sunt incluse ca parte a evaluării globale a riscurilor.

În sensul articolului 4 din SFDR, Compania nu deține în prezent date cuprinzătoare privind PAI-urile. Cu toate acestea, Compania se concentrează în prezent pe identificarea și implementarea metodologiilor mai detaliate de colectare și raportare a datelor PAI înainte de ianuarie 2022.

Monitorizări cu privire la implicarea activă și excluderi

Compania și MIM consideră că o angajare activă cu liderii companiei este cheia pentru gestionarea riscului investițional. Analiștii de investiții interacționează frecvent și se angajează în discuții cu liderii unei firme pe tot parcursul procesului inițial de verificare a antecedentelor și ca parte a procesului de monitorizare a portofoliului. Dialogul continuu ajută la creșterea gradului de conștientizare a practicilor de afaceri durabile.

În plus, MIM a implementat mai multe monitorizări de investiții excluzive pentru activele contului general al Companiei. Aceste monitorizări de investiții excluzive se aplică armelor de asalt, tutunului, precum și anumitor investiții legate de cărbune termic.

Decizia de a implementa aceste monitorizări de investiții excluzive este ultimul capitol din povestea mai amplă a sustenabilității companiei. Compania a investit întotdeauna în mod responsabil, iar aceste monitorizări de investiții sunt în concordanță cu principiile MetLife asupra sustenabilității la toate nivelurile organizației. Detalii suplimentare care susțin monitorizările de investiții excluzive ale companiei pot fi pe https://www.metlife.com/sustainability/data/policies-codes.

Informații suplimentare despre investițiile responsabile ale MIM sunt disponibile în Raportul anual global de durabilitate al grupului MetLife, care poate fi accesat la https://sustainabilityreport.metlife.com/report.

Politica de implicare a acționarilor companiei, care descrie modul în care compania a integrat implicarea acționarilor în strategia noastră de investiții, poate fi accesată și la https://www.metlife.eu/shareholder-rights-directive-II/.

Informații privind politicile de integrare a riscurilor de durabilitate în procesul de luare a deciziilor de investiții și politicile de due diligence (verificare a antecedentelor) în ceea ce privește principalele efecte adverse asupra factorilor de durabilitate în selecția managerilor

Multe dintre activele ce stau la baza produselor de investiții de asigurări ale companiei sunt gestionate extern de către administratori de active terți.

Echipele de management al fondurilor EMEA și de monitorizare a managerului de investiții ale grupului MetLife sunt responsabile de selectarea și monitorizarea administratorilor de activități și a fondurilor terțe. Selecția și monitorizarea includ în mod obișnuit evaluarea performanței (atât o bază absolută, cât și o bază relativă față de criteriile de referință și grupurile de colegi), împreună cu factori calitativi (cum ar fi calitatea procesului de investiții, performanța generală a echipei și rolul de manager). Echipele și-au actualizat recent procesul de selecție și monitorizare a fondurilor pentru a include evaluări ale factorilor de durabilitate.

Procesul actualizat utilizează date curente și istorice legate de factorii ESG utilizând informații despre furnizori terți. Analiștii evaluează datele ESG ale fiecărei strategii sau fonduri atât pe o bază absolută, cât și relativă (față de grupurile de colegi) și, atunci când este necesar (de exemplu pentru acele fonduri cu cele mai multe scoruri de impact negative pe parcursul perioadei sau cele care prezintă tendințe ESG negative), se vor angaja împreună cu administratorii de active pentru a ajuta la înțelegerea proceselor lor ESG și pentru a îmbunătăți scorurile ulterioare.

În plus, la cererea de informații, MetLife a adăugat mai multe întrebări cu privire la factorii ESG, care sunt trimise administratorilor de active, iar răspunsurile ulterioare sunt considerate ca parte a procesului de luare a deciziilor.

Procesul nu exclude fondurile bazate pe scorurile ESG și recunoaște provocările cu care se confruntă administratorii de active mai mici și cu resurse limitate, cu factori ESG limitați sau fără raportare. Cu toate acestea, Compania încurajează administratorii de active cu care are relații să facă progrese în raportarea cu privire la factorii ESG.

Informații privind politicile de remunerare

MetLife are o politică de remunerare care respectă cerințele articolului 275 din Regulamentul 2015/35 / UE („Regulamentul delegat de Solvabilitate II”).

Descarcă declarația MetLife cu privire la principiile de sustenabilitate