Skip Navigation

Prelucrarea datelor

Metropolitan Life face constant demersurile necesare pentru protejarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră personale. Modul în care folosim datele dumneavoastră personale este descris in Politica de prelucrare a datelor personale.

Accesează acest link pentru mai multe informații despre Politica de prelucrare a datelor personale a clienților Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala București si Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe Insurance d.a.c. Dublin Sucursala București (Metropolitan Life Asigurări), actualizată la 30 august 2019. 

Accesează acest link pentru mai multe informații despre Politica de prelucrare a datelor personale a clienților Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (Metropolitan Life Pensii)

Accesează acest link pentru mai multe informații despre Politica de prelucrare a datelor personale a Depozitarului Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, Raiffeisen Bank SA (Detalii privind prelucrarea datelor în calitate de depozitar, la secțiunea 8).

Daca dorești să îți exerciți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor, te rugăm să utilizezi formularul de mai jos, corespunzător dreptului respectiv. Formularele conțin și note explicative.

Metropolitan Life Asigurări        Cerere drept de acces

                                                   Cerere drept (altul decat de acces)

Pentru a-ți putea exercita drepturile, te rugăm să completezi formularul de cerere, să îl semnezi și să îl transmiți, împreună cu documentele menționate în formular, la adresa de e-mail: protectiadatelor@metropolitanlife.ro sau pe cale poștală la adresa Metropolitan Life Asigurări: B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, sector 1, București, cod poştal RO-010665.

Metropolitan Life Pensii              Cerere drept de acces

                                                    Cerere drept (altul decat de acces)

Pentru a-ți putea exercita drepturile, te rugăm să completezi formularul de cerere, să îl semnezi și să îl transmiți, împreună cu documentele menționate în formular, la adresa de e-mail: datepersonale@metropolitanlife.ro sau pe cale poștală la adresa Metropolitan Life Pensii: B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, sector 1, București, cod poştal RO-010665.

Accesează acest link pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor personale pentru candidații implicați în procesele de recrutare Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala București, Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe Insurance d.a.c. Dublin Sucursala București (Metropolitan Life Asigurări), și Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (Metropolitan Life Pensii).