Skip Navigation

Prelucrarea datelor

 

Metropolitan Life face constant demersurile necesare pentru protejarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră personale. Modul în care folosim datele dumneavoastră personale este descris in Politica de prelucrare a datelor personale.

Accesează acest link pentru mai multe informații despre Politica de prelucrare a datelor personale a clienților Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala București si Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe Insurance d.a.c. Dublin Sucursala București (Metropolitan Life Asigurări), actualizată la 30 august 2019. 

Accesează acest link pentru mai multe informații despre Politica de prelucrare a datelor personale a clienților Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (Metropolitan Life Pensii)

Accesează acest link pentru mai multe informații despre Politica de prelucrare a datelor personale a Depozitarului Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, Raiffeisen Bank SA (Detalii privind prelucrarea datelor în calitate de depozitar, la secțiunea 8).

Daca doriți să vă exercitați drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor vă rugăm utilizați formularul de mai jos, corespunzător dreptului respectiv. Formularele conțin și note explicative.

Metropolitan Life Asigurări        Cerere drept de acces

                                                   Cerere drept (altul decat de acces)

Pentru a putea exercita drepturile, vă rugăm să completați formularul de cerere, să îl semnați și să îl transmiteți, împreună cu documentele menționate în formular, la adresa de e-mail: protectiadatelor@metropolitanlife.ro sau pe cale poștală la adresa Metropolitan Life Asigurări: B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, sector 1, București, cod poştal RO-010665.

 

Metropolitan Life Pensii              Cerere drept de acces

                                                    Cerere drept (altul decat de acces)

Pentru a putea exercita drepturile, vă rugăm să completați formularul de cerere, să îl semnați și să îl transmiteți, împreună cu documentele menționate în formular, la adresa de e-mail: datepersonale@metropolitanlife.ro sau pe cale poștală la adresa Metropolitan Life Pensii: B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, sector 1, București, cod poştal RO-010665.