Ghidul pensiilor - totul despre pensia ta publică și privată

„Nu știu când au zburat toți anii aceștia” ne-ar spune sigur bunicii sau chiar părinții. Timpul se scurge repede, iar trecerea de la salariu la pensie cu siguranță pentru nimeni nu este o etapă chiar ușoară.

Cu toate acestea, putem să ne pregătim pentru ea. Atât în ceea ce privește detașarea de programul de opt ore de lucru pe zi și îmbrățișarea unui stil de viață mai relaxat, cât și în ceea ce privește confortul financiar. Ne putem ocupa din timp de viitorul nostru. Chiar din prima zi a primului nostru job. Iar acest lucru presupune să înțelegem cum se plătesc pensiile de stat, dar și ce alternative există ca să ne suplimentăm veniturile.

Tipuri de pensii

Sistemul de pensii din România este structurat pe trei Piloni de pensii, astfel: Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III.

Pilonul I reprezintă sistemul pensiilor de stat și este reglementat prin Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Această pensie se primește după ce ai contribuit un anumit număr de ani la sistemul public de asigurări sociale. De asemenea, știm că din banii pe care i-au plătit părinții noștri pentru pensie s-a plătit cea a bunicilor, iar pensiile de astăzi sunt plătite de actualii angajaţi, printr-o cotă din salariul lunar brut care se direcționează către Bugetul de Asigurări Sociale (C.A.S.). Această cotă este de 25% din salariul brut și cuprinde contribuțiile pentru sănătate și pensii, dar și contribuția pentru pensia administrativă privată (3,75% din 25%). Conform art.51 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în Pilonul I se pot înscrie următoarele categorii de pensii:

  • pensia pentru limită de vârstă este acea pensie care în prezent se poate acorda persoanelor care au ajuns la vârsta de 65 de ani (în cazul bărbaților) și 63 de ani (în cazul femeilor) și au un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani. Acest tip de pensie se activează atunci când te angajezi prima dată, iar stagiul complet de cotizarea este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați;
  • pensia anticipată este pensia acordată celor care au cotizat cel puțin 43 de ani și se acordă cu cinci ani mai devreme de împlinirea vârstei standard de pensionare;
  • pensia anticipată parțial se acordă cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare (35 de ani), precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani;
  • pensia de invaliditate se poate obține de către persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, dar și din cauze care nu au legătură cu mediul de lucru;
  • pensia de urmaș se acordă în cazul decesului unei persoane pensionate sau care îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii, copiilor și soțului supraviețuitor. În cazul copiilor, pensia se oferă până la vârsta de 26 de ani, cu condiția ca acesta să își continue studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Pilonul II reprezintă fondurile de pensii administrate privat și este reglementat prin Legea nr. 411/2004, cu modificările și completările ulterioare. Acest sistem a fost gândit pentru a te ajuta să-ți completezi veniturile din pensia de stat și a fost introdus în România în 2008. Dacă până atunci tot ce plăteai către bugetul Asigurărilor sociale era folosit pentru plata pensionarilor actuali, prin sistemul de pensii administrate privat, cei 3.75% din contribuțiile C.A.S.-ul (Contribuția din Asigurări sociale) se duc într-un cont individual de pensie administrat privat. Sumele plătite lunar sunt transformate de către Administratorul fondului de pensie în unități de fond, ceea ce înseamnă că participantul este deținător de unități de fond. Mai apoi, contribuțiile lui sunt investite de către Compania de pensii în instrumentele financiare prevăzute în prospect, precum: depozite, titluri de stat, obligațiuni corporative, municipale, OPCVM-uri, acțiuni cotate pe piețe reglementate, ș.a.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, investiţiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit până la momentul plăţii dreptului cuvenit participanţilor şi beneficiarilor, când acestor venituri li se va aplica impozitul pe venit.

Cine poate cotiza la pensia privată

Conform legii, Pilonul II este obligatoriu dacă ai între 18 și 35 de ani și ești asigurat deja în sistemul public de pensii. În cazul în care ai peste 35 de ani, până în 45 poți adera la o astfel de pensie în mod voluntar.

Este important de știut faptul că, dacă ești proaspăt angajat, ai până în 35 de ani și nu îți alegi în primele patru luni de la angajare o societate care să administreze banii pensiei tale private, Casa Națională de Pensii te va aloca automat la un fond administrat privat. Acest tip de pensie nu este administrat de Stat, ci de Companii specializate, adică Administratorii Fondurilor de Pensii, care investesc contribuțiile participanților în instrumente financiare prevăzute de legislația în vigoare.

Cum afli la ce fond de pensii ești participant

În fiecare an, administratorii fondului de pensii la care ai fost repartizat trimit scrisori de informare către cei înscriși, însă dacă datele de contact furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) nu sunt actualizate, aceste scrisori nu ajung la destinatar. În cazul în care nu ai primit nicio informare de la administrator, poți afla fondul de pensie la care ai fost înscris, completând datele personale și adresa de email într-un formular online aflat aici, pe site-ul oficial al Autorității de Supraveghere Financiară. Apoi, în termen de zece zile vei fi contactat de un reprezentant al administratorului fondului de pensii la care ai contul.

Pilonul III reprezintă sistemul de pensii facultative administrate privat și este reglementat prin Legea nr. 204/2006. Persoanele care vor să își asigure un venit în plus față de pensia publică şi de cea administrată privat obligatorie au posibilitatea de a opta pentru Pilonul III. În sistemul pensiilor facultative poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată.

Spre deosebire de Pilonul II, care este obligatoriu, Pilonul III este opțional. Poți alege să contribui sau nu la această componentă de economisire. Procentul alocat este de maximum 15% din venitul salarial lunar brut, iar suma acumulată se adaugă veniturilor obținute din cele două pensii menționate mai sus. Mai mult, există chiar posibilitatea ca angajatorul să contribuie suplimentar, în numele angajatului, la fondul de pensii facultative. Sumele cu care contribuie angajatul la fondul de pensii facultative sunt deductibile la calcul impozitului pe venit, în limita a 400 de euro pe an/participant, în baza actului individual de aderare şi a documentelor care atestă plata.

La fel ca în cazul Pilonului II, investițiile activelor fondurilor de pensii sunt scutite de impozit până la momentul plății sumelor cuvenite, când acestora li se va aplica impozitul pe venit.

Care sunt diferențele între Pilonul II și Pilonul III

Pentru că ambele tipuri de pensii completează pensia de stat, este posibil să ai câteva nelămuriri în ceea ce privește diferența dintre ele.

În primul rând, caracterul Pilonului II este obligatoriu, pe când aderarea la Pilonul III este facultativă.  De asemenea, pentru Pilonul II contribuţia va fi colectată din CAS, în timp ce pentru Pilonul III este vorba de o cotă distinctă din venitul salarial brut lunar.

În cazul pensiei facultative, fiecare salariat poate opta pentru unul sau mai multe fonduri de pensii private şi poate decide cu ce sumă va contribui la fiecare în parte, în timp ce sistemul Pilonului II presupune ca angajatul să semneze un singur act de aderare, adică să adere la un singur fond dedicat pensiei private, iar suma investită lunar în contul de pensie este procent din salariul brut lunar, iar de acest transfer se ocupă CNPP.

O altă diferență dintre cele două tipuri de pensii este reprezentată de comisioanele bancare și de tranzacționare. În cazul Pilonului II, participanții sunt scutiți de impozit, acesta fiind plătit de Administrator, în timp ce în cazul Pilonului III sunt plătite de către participanți.

Care este procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat

Pentru aderarea la un fond de pensii administrat privat, trebuie mai întâi să studiezi gradul de risc, din ce este constituit portofoliul de investiții și performanța administratorilor autorizaţi de către ASF. Ulterior, poți lua o decizie asupra celui care se potrivește cel mai bine preferințelor tale din punct de vedere risc – rentabilitate (profilului tău de investitor), precum și celui care răspunde rapid la întrebările tale și care îți oferă cât mai multe instrumente de informare cu privire la situația contului tău (ex: scrisoare de informare trimisă și pe e-mail, o platformă online în care îți poți verifica sumele acumulate etc.).

După ce te-ai decis către ce fond de pensii private vrei să te îndrepţi, următorul pas presupune să iei legătura cu un reprezentant al fondului pentru care optezi, sau cu un agent de marketing al administratorului acelui fond, pentru semnarea actului de aderare. El trebuie semnat și completat de tine în calitate de angajat, de reprezentantul societăţii de administrare a fondului de pensii private şi de către agentul de marketing și trebuie să conțină o serie şi un număr unic alocat de către ASF, sigla şi datele de contact ale administratorului. De asemenea, actul de aderare este unic. Cu alte cuvinte, fiecare participant poate semna un singur act de aderare, cu un singur administrator de fond.

Nu în ultimul rând, după ce ai semnat actul, este recomandat să păstrezi legătura cu agentul de marketing prin intermediul căruia ai aderat și să rămâi mereu informat cu privire la beneficiile tale şi la performanţa investiţiilor, dar şi asupra drepturilor şi obligaţiilor tale. Din fericire, însă, legea pensiilor prevede obligația de transparență care va fi asigurată prin rapoartele periodice postate pe website-ul companiei (ex: raportarea săptămânală a evoluției VUAN-ului, raportare lunară a portofoliul de investiții sumarizat, rata de rentabilitate trimestrială, raportarea semestrială a portofoliului de investiții detaliat, situațiile financiare semestriale și anuale, șamd), prin care tu îți poți monitoriza periodic situația investițiilor din banii tăi de pensie.

Care sunt avantajele pensiei private

Desigur că primul avantaj al pensiilor private este acela că asigură un venit suplimentar de care te poți bucura atunci când va veni vremea să ieși la pensie și pe care, în cazul Pilonului II nu îl plătești tu direct, ci Statul îl virează în numele tău din CAS-ul pe care îl plătești lunar. Este un vehicul investițional care te ajută să acumulezi, până la momentul pensionării, un venit în plus față de pensia de stat.

Un alt punct forte este faptul că poți ști care este suma adunată în cont încă din prima lună  de la aderarea la un fond de pensii. Așadar, transparența este unul dintre punctele cheie ale pensiilor private, dar și o calitate reglementată în Capitolul XIV din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Astfel, ai disponibilă public o raportare săptămânală privind valoarea activului net, una lunară privind situația investiţiilor şi structura participanţilor, o raportare trimestrială privind rata de rentabilitate, una semestrială privind situaţia detaliată a investiţiilor, o raportare anuală, dar și raportări trimise către ASF, informări în scris cu privire la situațiile financiare anuale auditate ale Administratorului și ale Fondului de Pensii.

Un alt avantaj al pensiilor private este acela că sumele cuvenite pot fi încasate de către beneficiar în două modalități:

  • integral, în cont sau prin mandat poştal;
  • în tranșe, pe o perioadă de maximum 5 ani.

Totodată, sumele acumulate pot fi încasate de beneficiar în cazul următoarelor trei situații:

  • în situaţia pensionării pentru limită de vârstă, conform legislaţiei în vigoare;
  • în situația în care intervine invaliditatea de gradul I sau II;
  • în cazul decesului participantului, de către moștenitorii legali.

O planificare financiară responsabilă, precum și o informare temeinică în legătură cu opțiunile disponibile pentru a-ți asigura confortul financiar după ce te retragi din activitatea profesională, reprezintă premisele pentru ca ieșirea la pensie să fie cu adevărat un nou început.

Sursa foto: Shutterstock