Ghidul pensiilor - totul despre pensia ta publică și privată

„Nu știu când au zburat toți anii aceștia” ne-ar spune sigur bunicii sau chiar părinții. Timpul se scurge repede, iar trecerea de la salariu la pensie cu siguranță pentru nimeni nu este o etapă chiar ușoară.

Cu toate acestea, putem să ne pregătim pentru ea. Atât în ceea ce privește detașarea de programul de opt ore de lucru pe zi și îmbrățișarea unui stil de viață mai relaxat, cât și în ceea ce privește confortul financiar. Ne putem ocupa din timp de viitorul nostru. Chiar din prima zi a primului nostru job. Iar acest lucru presupune să înțelegem cum se plătesc pensiile de stat, dar și ce alternative există ca să ne suplimentăm veniturile.

Tipuri de pensii

Sistemul de pensii din România este structurat pe patru Piloni de pensii, astfel: Pilonul I, Pilonul II, Pilonul III, Pilonul IV. 

Pilonul I reprezintă sistemul pensiilor de stat și este reglementat prin Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Această pensie se primește după ce ai contribuit un anumit număr de ani la sistemul public de asigurări sociale. De asemenea, știm că din banii pe care i-au plătit părinții noștri pentru pensie s-a plătit cea a bunicilor, iar pensiile de astăzi sunt plătite de actualii angajaţi, printr-o cotă din salariul lunar brut care se direcționează către Bugetul de Asigurări Sociale (C.A.S.). Această cotă este de 25% din salariul tău lunar brut și se direcționează către bugetul de asigurări sociale. Din această cotă 20,25% este distribuit către Pilonul I, iar diferența de 4,75% este distribuită către Pilonul II. Conform art.51 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în Pilonul I se pot înscrie următoarele categorii de pensii:

  • pensia pentru limită de vârstă este acea pensie care în prezent se poate acorda persoanelor care au ajuns la vârsta de 65 de ani (în cazul bărbaților) și 63 de ani (în cazul femeilor) și au un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani. Acest tip de pensie se activează atunci când te angajezi prima dată, iar stagiul complet de cotizarea este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați;
  • pensia anticipată este pensia acordată celor care au cotizat cel puțin 43 de ani și se acordă cu cinci ani mai devreme de împlinirea vârstei standard de pensionare;
  • pensia anticipată parțial se acordă cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare (35 de ani), precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani;
  • pensia de invaliditate se poate obține de către persoanele care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, dar și din cauze care au sau nu au legătură cu mediul de lucru;
  • pensia de urmaș se acordă în cazul decesului unei persoane pensionate sau care îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii, copiilor și soțului supraviețuitor. În cazul copiilor, pensia se oferă până la vârsta de 16 ani sau până la vârsta de 26 de ani, cu condiția ca acesta să își continue studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii. De asemenea, se acordă pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.

Pilonul II reprezintă fondurile de pensii administrate privat și este reglementat prin Legea nr. 411/2004, cu modificările și completările ulterioare. Acest sistem a fost gândit pentru a te ajuta să-ți completezi veniturile din pensia de stat și a fost introdus în România în 2008. Dacă până atunci tot ce plăteai către bugetul Asigurărilor sociale era folosit pentru plata pensionarilor actuali, în prezent, prin sistemul de pensii administrat privat, 4,75% din salariul tău lunar brut se duc într-un cont individual de pensie administrat privat. Sumele plătite lunar sunt transformate de către Administratorul fondului de pensie în unități de fond, ceea ce înseamnă că participantul este deținător de unități de fond. Mai apoi, contribuțiile lui sunt investite de către administratorul fondului de pensii în instrumentele financiare prevăzute în prospect, precum: depozite, titluri de stat, obligațiuni corporative, municipale, OPCVM-uri, acțiuni cotate pe piețe reglementate, ș.a.

Cine poate cotiza la pensia privată

Conform legii, Pilonul II este obligatoriu dacă ai până în 35 de ani și ești angajat sau platesti  contribuții de asigurari sociale (C.A.S.). În cazul în care ai peste 35 de ani, până în 45 poți adera la o astfel de pensie în mod voluntar.

Este important de știut faptul că, dacă ești proaspăt angajat, ai până în 35 de ani și nu îți alegi în primele patru luni de la angajare un fond de pensii, Casa Națională de Pensii te va aloca automat la un fond administrat privat. Acest tip de pensie nu este administrat de Stat, ci de societăți autorizate ASF, adică Administratorii Fondurilor de Pensii, care investesc contribuțiile participanților în instrumente financiare prevăzute de legislația în vigoare.

Cum afli la ce fond de pensii ești participant

În fiecare an, Administratorul fondului de pensii la care ai fost repartizat trimit scrisori de informare către cei înscriși, însă dacă datele de contact furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) nu sunt actualizate, aceste scrisori nu ajung la destinatar. În cazul în care nu ai primit nicio informare de la administrator, poți afla fondul de pensie la care ai fost înscris, completând datele personale și adresa de email într-un formular online aflat aici, pe site-ul oficial al Autorității de Supraveghere Financiară.

Scrisoarea anuală poate fi transmisă atât prin poșta tradițională la adresa de corespondență, cât și online prin intermediul e-mail-ului. Pentru a primi scrisoarea de informare anuală prin e-mail, trebuie să îți transmiți acordul în acest sens. În cazul în care ești participant la Metropolitan Life SAFPAP SA, poți transmite acest acord prin intermediul paginii www.metropolitanlife.ro/pensia-ta-online.

Pilonul III reprezintă sistemul de pensii facultative administrate privat și este reglementat prin Legea nr. 204/2006. Persoanele care vor să își asigure un venit în plus față de pensia publică şi de cea administrată privat obligatorie au posibilitatea de a opta pentru Pilonul III. În sistemul pensiilor facultative poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată.

Spre deosebire de Pilonul II, care este obligatoriu, Pilonul III este opțional. Poți alege să contribui sau nu la această componentă de economisire. Procentul alocat este de maximum 15% din venitul salarial lunar brut, iar suma acumulată se adaugă veniturilor obținute din cele două pensii menționate mai sus. Mai mult, există chiar posibilitatea ca angajatorul să contribuie suplimentar, în numele angajatului, la fondul de pensii facultative. Sumele cu care contribuie angajatul la fondul de pensii facultative sunt deductibile la calcul impozitului pe venit, în limita unei sume totale reprezentând echivalentul în lei a 400 euro, într-un an fiscal/participant, în baza actului individual de aderare şi a documentelor care atestă plata.

Pilonul IV

Pensiile din Pilonul IV reprezintă pensiile ocupaționale. Fondurile de pensii ocupaționale pilon IV sunt constituite la inițiativa angajatorului. Conform ASF, pentru acest tip de pensie, angajatorul achită contribuțiile pentru toți angajații săi și reprezintă interesele angajaților în relația cu administratorul fondului de pensii ocupaționale.

Angajații pot contribui la același fond de pensii ocupaționale cu sume suplimentare celor investite de către angajator, pentru o creștere mai accentuată a valorii activului personal și a cuantumului viitoarei pensii. 

Care sunt diferențele între Pilonul II și Pilonul III

Pentru că ambele tipuri de pensii completează pensia de stat, este posibil să ai câteva nelămuriri în ceea ce privește diferența dintre ele.

În primul rând, caracterul Pilonului II este obligatoriu, pe când aderarea la Pilonul III este facultativă. De asemenea, pentru Pilonul II contribuţia va fi distribuită direct de către C.N.P.P., în timp ce pentru Pilonul III este vorba de o cotă distinctă din venitul salarial brut lunar, plătită de către participant.

În cazul Pilonului III, fiecare salariat poate opta pentru unul sau mai multe fonduri de pensii private facultative (valoarea totală a contribuțiilor poate fi de până la 15% din venitul salarial lunar brut) şi poate decide cu ce sumă va contribui la fiecare în parte (nu mai puțin de cuantumul minim al contribuţiei specificate în schema de pensii facultative), în timp ce sistemul Pilonului II presupune ca angajatul să semneze un singur act de aderare, adică să adere la un singur fond dedicat pensiei private obligatorii, iar suma investită lunar în contul de pensie este de 3,75% din salariul său lunar brut. De transferul contribuției către fond se ocupă CNPP.

Care este procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat

Pentru aderarea la un fond de pensii administrat privat, trebuie mai întâi să studiezi gradul de risc, comisionul de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, din ce este constituit portofoliul de investiții și performanța administratorilor autorizaţi de către ASF, cât și comisionul de transfer. Ulterior, poți lua o decizie asupra celui care se potrivește cel mai bine preferințelor tale din punct de vedere risc – rentabilitate (profilului tău de investitor), precum și celui care răspunde rapid la întrebările tale și care îți oferă cât mai multe instrumente de informare cu privire la situația contului tău (ex: scrisoare de informare trimisă și pe e-mail, o platformă online în care îți poți verifica sumele acumulate etc.).

După ce te-ai decis către ce fond de pensii private vrei să te îndrepţi, următorul pas presupune să iei legătura cu un reprezentant al fondului pentru care optezi, sau cu un agent de marketing al administratorului acelui fond, pentru semnarea actului de aderare. El trebuie semnat și completat de tine în calitate de angajat, de reprezentantul societăţii de administrare a fondului de pensii private şi de către agentul de marketing și trebuie să conțină o serie şi un număr unic alocat de către ASF, sigla şi datele de contact ale administratorului. De asemenea, actul de aderare este unic. Cu alte cuvinte, fiecare participant poate semna un singur act de aderare, cu un singur administrator de fond.

Nu în ultimul rând, după ce ai semnat actul, este recomandat să păstrezi legătura cu agentul de marketing prin intermediul căruia ai aderat și să rămâi mereu informat cu privire la beneficiile tale şi la performanţa investiţiilor, dar şi asupra drepturilor şi obligaţiilor tale. 

Care sunt avantajele pensiei private obligatorii (PII)

Desigur că primul avantaj al pensiilor private este acela că asigură un venit suplimentar de care te poți bucura atunci când va veni vremea să ieși la pensie și pe care, în cazul Pilonului II nu îl plătești tu direct, ci Statul îl virează în numele tău din CAS-ul pe care îl plătești lunar. Este un vehicul investițional care te ajută să acumulezi, până la momentul pensionării, un venit în plus față de pensia de stat.

Un alt punct forte este faptul că poți ști care este suma adunată în cont încă din prima lună de la aderarea la un fond de pensii. Așadar, transparența este unul dintre punctele cheie ale pensiilor private și este reglementată și în Capitolul XIV din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și prin norma în vigoare privind obligațiile de raportare şi transparență în sistemul pensiilor private.

Legea pensiilor prevede obligația de transparență, care va fi asigurată, potrivit legislației în vigoare, prin rapoartele periodice postate pe website-ul companiei privind situația detaliată a portofoliului de investiții, structura și numărul participanților și valoarea contribuțiilor brute încasate, rata de rentabilitate, valoarea activului net, valoarea unității de fond, situațiile financiare semestriale și anuale, raportul anual publicat de către Administrator privind activitatea de administrare a fondului de pensie pentru anul calendaristic precedent etc., prin care tu îți poți monitoriza periodic situația investițiilor din banii tăi de pensie.

Un alt avantaj al pensiilor private este acela că sumele cuvenite pot fi încasate de către beneficiar în două modalități:

  • integral, în cont sau prin mandat poştal;
  • în tranșe, pe o perioadă de maximum 5 ani.

Totodată, sumele acumulate pot fi încasate de beneficiar în cazul următoarelor trei situații:

  • în situaţia pensionării pentru limită de vârstă, conform legislaţiei în vigoare;
  • în situația în care intervine invaliditatea în condițile Legii pensiilor publice;
  • în cazul decesului participantului, de către moștenitorii legali.

Cum pot schimba fondul de Pensii (Pilon II)?

Poți să soliciți transferul de la fondul la care ești în prezent participant, la orice alt fond. Totuși, dacă vei dori transferul mai devreme de 2 ani de la data aderării sau repartizării aleatorii ca participant la fondul actual unde ești participant, se aplică o penalizare de transfer de 5% din suma acumulată în cont.

O planificare financiară responsabilă, precum și o informare temeinică în legătură cu opțiunile disponibile pentru a-ți asigura confortul financiar după ce te retragi din activitatea profesională, reprezintă premisele pentru ca ieșirea la pensie să fie cu adevărat un nou început.

Sursa foto: Shutterstock