Pensia de urmaș: un subiect delicat, dar de mare interes

Pensia de urmaș reprezintă un aspect esențial al sistemului de securitate socială din România, oferind sprijin financiar familiilor afectate de pierderea unui membru. În acest articol, vom explora sistemul actual de pensii de urmaș în România, discutând beneficiile, criteriile de eligibilitate și posibilele direcții pentru îmbunătățirea acestuia.

Pensia de urmaș: un subiect delicat, dar de mare interes

Pensia de urmaș reprezintă un aspect esențial al sistemului de securitate socială din România, oferind sprijin financiar familiilor afectate de pierderea unui membru. În acest articol, vom explora sistemul actual de pensii de urmaș în România, discutând beneficiile, criteriile de eligibilitate și posibilele direcții pentru îmbunătățirea acestuia.

Suntem conștienți că atingerea acestui subiect atât de delicat precum pensia de urmaș poate aduce în discuție teme sensibile precum decesul și pierderea unui membru al familiei. În plus, sistemele de pensii pot fi complexe și dificil de înțeles pentru cei care nu sunt familiarizați cu ele, dar tocmai de aceea necesitatea abordării unui astfel de subiect devine clară, mai ales că este bine să fim pregătiți pentru orice situație. 

Așa că, în ciuda oricăror dificultăți, este important să depășim aceste obstacole și să discutăm deschis despre pensia de urmaș, deoarece este un aspect important al planificării financiare și al asigurării protecției și siguranței financiare în eventualitatea unui deces.

Lasă-ne datele tale 👉AICI și discută cu un consultant despre opțiunile de protecție financiară oferite de Metropolitan Life.

Și, până la urmă, orice moment am alege, întotdeauna va fi dificil să vorbim despre pensia de urmaș. Dar cum viața are de toate, și bune, și mai puțin bune, este important să știm tot ceea ce ne-ar putea interesa vreodată legat de pensia de urmaș, iar acest articol încearcă să dea răspuns la câteva dintre întrebările pe care ai fi vrut să ni le pui vreodată. 

În primul rând, haideți să vedem care e rolul pensiei de urmaș. 

Rolul principal al pensiei de urmaș este acela de a oferi o protecție financiară în caz de deces și de a asigura accesul la resursele necesare membrilor familiei, copiilor pentru a se dezvolta în continuare și pentru a prospera în situația nedorită a pierderii unui părinte sau a unui tutore. 

Deci, practic, pensia de urmaș oferă siguranță financiară pentru copiii tăi.

Decesul unui membru al familiei poate avea consecințe financiare devastatoare, mai ales în cazul familiilor monoparentale sau a celor cu resurse financiare limitate. Astfel, pensia de urmaș poate ajuta la menținerea unui nivel minim de trai pentru copii și oferă o formă de protecție financiară în cazul în care părintele sau tutorele decedează. Acest lucru poate fi crucial pentru a asigura accesul copiilor la resursele necesare și pentru a-și continua educația sau pentru a-și menține nivelul de trai.

Pensia de urmaș reduce, de asemenea, povara financiară în caz de deces.

Pierderea unui membru al familiei poate fi o provocare emoțională și financiară enormă. Dar pensia de urmaș poate ajuta la reducerea greutăților financiare, permițând familiei să facă față cheltuielilor curente și să investească în viitorul copiilor.

Un alt rol important al pensiei de urmaș este acela de a asigura accessul copiilor la resurse educaționale. 

Pensia de urmaș poate fi utilizată pentru a susține educația copiilor, asigurându-le astfel accesul la resursele necesare pentru a-și dezvolta potențialul și pentru a-și atinge obiectivele educaționale.

Și nu în ultimul rând, pensia de urmaș aduce un sentiment de siguranță și stabilitate.

Știind că există o pensie de urmaș pentru copiii lor în eventualitatea unui deces, părinții pot avea un sentiment de liniște și siguranță în ceea ce privește viitorul financiar al copiilor lor. De cealaltă parte, cunoașterea faptului că există un sistem de sprijin financiar disponibil în caz de deces poate oferi un sentiment de siguranță și stabilitate copiilor sau altor persoane care sunt dependente din punct de vedere economic și trec prin momente dificile.

Dar haideți să încercăm să răspundem la câteva întrebări legate de pensia de urmaș. 

În primul rând, cine gestionează pensia de urmaș? 

În sistemul actual de pensii, pensia de urmaș în România este gestionată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Acest organism acordă ajutor financiar copiilor și soților supraviețuitori ai persoanelor decedate, asigurate în sistemul public de pensii. Suma alocată este calculată în funcție de salariul mediu pe economie și de numărul de copii sau soți beneficiari.

Cine are dreptul la o pensie de urmaș? 

Pentru a beneficia de pensia de urmaș, persoanele interesate trebuie să îndeplinească anumite criterii. De obicei, copiii beneficiază de acest sprijin până la atingerea vârstei de 18 ani sau 26 de ani în cazul în care sunt elevi sau studenți. Soții supraviețuitori pot primi pensie de urmaș pe o perioadă mai lungă în funcție de anumite condiții.

Deci pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Beneficiază necondiționat de pensia de urmaș copiii care au împlinit vârsta de maximum 16 ani.

Copiii care au între 16 ani și 26 de ani au dreptul la pensie de urmaș până la data absolvirii studiilor în cazul în care sunt înrolați într-o formă de învățământ. Ei au, însă, obligaţia ca la începutul fiecărui an şcolar sau universitar, după ce împlinesc 16 ani, să depună la Casa de Pensii adeverinţa de elev sau de student. E important de știut că depunerea adeverinţelor mai târziu de data de 6 octombrie are drept consecință suspendarea plăţii pensiei, conform prevederilor legale. Ei au voie să cumuleze pensia cu alte venituri rezultate din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent care ar fi nivelul acestor venituri.

Indiferent de vârsta lor, copiii au dreptul la pensie de urmaş pe toată durata unei invalidităţi, de orice grad ar fi aceasta, în cazul în care aceasta invaliditate a apărut în perioada în care erau deja beneficiarii acestui tip de pensie.

Indiferent de vârsta sa, soțul supraviețuitor are dreptul să primească pensie de urmaș în următoarele situații:

  • pe perioada în care suferă de invaliditate de gradul I sau II, în cazul în care durata căsătoriei a fost de cel minimum un an;
  • dacă decesul soțului susținător a avut loc în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă soțul supraviețuitor nu are venituri sau dacă nivelul veniturilor sale este sub un plafon anume. În ianuarie 2023, acest plafon era de 2.376,15 RON conform informatiilor publicate pe site-ul Comisiei Europene
  • dacă are în îngrijire minori cu vârsta de cel mult șapte ani și nu are niciun fel de venituri sau dacă nivelul veniturilor sale este sub un plafon anume care, în ianuarie 2023, era de 2.376,15 RON.
  • timp de șase luni după decesul susținătorului dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale care să-l califice pentru pensia de urmaș, dar în această perioadă nivelul veniturilor sale este mai mic de un anumit plafon și anume de 2.376,15 RON în ianuarie 2023.

Altfel, soțul supraviețuitor are dreptul să primească pensie de urmaș când împlinește vârsta standard de pensionare, dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de minimum 15 ani. În cazul în care căsătoria a durat 10 ani sau mai mult, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, dar valoarea acesteia va fi redusă cu 0,5 % pentru fiecare lună în minus față de cei 15 ani (6 %/an).

În cazul în care se recăsătorește, soțul supraviețuitor care se află într-una din situațiile descrise mai sus pierde, din păcate, dreptul de a beneficia de pensie de urmaș.

Soții supraviețuitori care au dreptul să primească o pensie proprie, dar îndeplinesc și condițiile necesare obținerii pensiei de urmaș după soțul decedat, pot alege cea mai avantajoasă dintre ele, plata drepturilor pentru care a optat făcându-se începând cu luna de după solicitarea lor. Este important de știut că soţul supravieţuitor care beneficiază de pensie de urmaş în oricare dintre situaţiile descrise mai sus nu are voie să realizeze din activităţi profesionale venituri lunare ce depășesc 35% din câştigul salarial mediu brut.

Apoi, care sunt pașii necesari obținerii unei pensii de urmaș? 

Pentru a obține pensia de urmaș în România trebuie să urmați un proces specific și să îndepliniți anumite condiții. Iată care sunt pașii de bază pe care trebuie să-i urmați:

În primul rând, trebuie să completați cererea specifică pentru obținerea pensiei de urmaș. Este important să vă asigurați că toate informațiile furnizate sunt corecte și complete, în caz contrar este posibil să apară întârzieri în procesul de evaluare. Cererea pentru pensia de urmaș se depune, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor specifice pentru aceasta, la casa teritorială de pensii pe a cărei rază își are domiciliul solicitantul.

Dar ce acte trebuie să depuneți pentru a beneficia de pensia de urmaș? 

Pentru a solicita pensia de urmaș, trebuie să depuneți o serie de acte la sediul CNPP sau la agențiile locale de pensii. Aceste documente pot include certificatul de deces al persoanei asigurate, certificatul de naștere al copiilor beneficiari, certificatul de căsătorie pentru soții supraviețuitori, actul de identitate și orice alte documente solicitate de autoritățile competente.

Actele care sunt necesare pentru a te înscrie la pensie de urmaș sunt următoarele: 

a. cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaş;

b. carnetul de muncă (original);

c. carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original);

d. alte acte care sunt prevăzute de lege cu privire la vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

e. livretul militar (original);

f. diploma de absolvire a învățământului universitar (original) și adeverința care să conțină durata normală, perioada studiilor și dovada că au fost urmate la învățământul de zi;

g. adeverința cu privire la sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

h. adeverința cu privire la condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original);

i. adeverință care să dovedească perioadele de activitate realizate ulterior datei de 1 ianuarie 2011 (original);

j. actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (original);

k. adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de minimum 16 ani (original);

l. actul care dovedește cauza decesului, cu excepția cazurilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (original);

m. FIAM, pentru decesul provocat de accident de muncă;

n. BP2 și certificat medical constatator al decesului, în cazul decesului cauzat de boală profesională.

După ce ați depus cererea pentru pensie de urmaș și documentele necesare, trebuie să așteptați ca autoritățile să vă evalueze eligibilitatea. Perioada în care acest proces va avea loc poate varia, iar stadiul de implementare a pensiei poate fi diferit în funcție de diverse situații și circumstanțe.

Printr-o decizie oficială, vi se va comunica eligibilitatea și valoarea pensiei de urmaș. Dacă veți avea întrebări sau nelămuriri ce privesc decizia comunicată, puteți contacta CNPP și cere asistență suplimentară.

Este important să informați în cel mai scurt timp posibil autoritățile despre orice schimbare în circumstanțele familiale sau financiare care ar putea modifica condițiile sau cuantumul pensiei de urmaș.

Vă recomandăm să contactați direct Casa Națională de Pensii Publice sau să intrați pe site-ul oficial al acesteia pentru a obține cele mai recente informații și pentru a fi siguri că urmați toți pașii necesari conform procedurilor actuale.

Cum se calculează pensia de urmaș? 

Pensia de urmaș se calculează ca procent din:

  • pensia pentru limită de vârstă sau din pensia pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă, în situația în care persoana decedată a avut sau i s-ar fi cuvenit o pensie pentru limită de vârstă;

  • pensia de invaliditate de gradul I, în situația în care persoana decedată a fost beneficiara unei pensii de invaliditate, a unei pensii anticipate sau a unei pensii anticipate parțiale sau i s-ar fi cuvenit oricare dintre aceste tipuri de pensie.

La calcularea pensiei de urmaș, procentul aplicat depinde de numărul de urmași îndreptățiți ai persoanei decedate și este de 50 % pentru un urmaș, 75 % pentru doi urmași și 100 % pentru trei sau mai mulți urmași.

Pensia de urmaș pentru copiii orfani de ambii părinți se decide prin cumularea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.

Pensiile de urmaș sunt supuse impozitului pe venit conform legislatiei in vigoare. 

Cum vei încasa pensia de urmaș? 

Drepturile de pensie se plătesc lunar titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor sau, după caz, mandatarului stabilit prin procură specială.

În funcţie de alegerea fiecăruia, plata pensiei se poate face:

  • prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
  • în cont curent sau cont de card la una dintre băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice are convenţii încheiate pentru plata drepturilor de pensie.  

Dacă persoana decedată figureaza ca participant la un fond de pensii administrat privat Pilonul II și decesul acesteia a avut loc înainte de a avea dreptul la pensia privată, banii acumulaţi în contul fondului de pensii se pot moşteni de către beneficiari. 

Beneficiarul are dreptul să opteze între cumularea conturilor, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat sau plata unică a contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net al participantului decedat sau plăţi eşalonate, la cerere, indiferent dacă beneficiarul are sau nu calitatea de participant.

În cazul plăților eşalonate  acestea se pot plati in rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepţia ultimei rate care va fi o rată reziduală, din aceasta scăzându-se deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz pe o perioadă de maximum 5 ani.

Se poate face revizuirea pensiei de urmaș? 

Bineînțeles, iar revizuirea pensiei de urmaș poate avea loc din oficiu sau la cererea expresă a pensionarului în situaţia în care, după stabilirea sau plata pensiei, se observă diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele cuvenite legal. Sumele care vor rezulta în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care s-au constatat aceste diferenţe.

După toate aceste informații, dacă e să tragem linie, e clar că, în ceea ce privește pensia de urmaș, avem și părți bune, dar și părți care ar putea fi și chiar ar trebui îmbunătățite. Într-adevăr, pensia de urmaș constituie un suport vital pentru familiile afectate de pierderi tragice. Este nevoie de ea, mai ales în condițiile economice actuale dificile pentru toată lumea. Ea asigură un minim nivel de siguranță financiară, ajutând copiii să își continue educația și supraviețuitorii să își mențină un standard de viață acceptabil. Cu toate acestea, nivelul actual al pensiei de urmaș poate fi considerat insuficient pentru a acoperi toate nevoile, fapt care ar putea reprezenta o provocare pentru familiile afectate.

Există perspective de îmbunătățire? 

Cu siguranță, da. Există o nevoie crescută de îmbunătățire a sistemului de pensii de urmaș în România. Printre posibilele direcții de dezvoltare se numără ajustarea sumelor acordate pentru a reflecta mai bine realitățile economice actuale, extinderea perioadei de acordare a pensiei pentru anumite categorii de beneficiari și facilitarea accesului la această formă de sprijin.

În concluzie, pensia de urmaș joacă un rol crucial în asigurarea stabilității financiare a familiilor afectate de decesul unui membru. Cu toate acestea, este important ca autoritățile să analizeze și să adapteze constant sistemul pentru a răspunde nevoilor sociale și economice în evoluție. O reformă atentă și bine implementată poate contribui la consolidarea acestei componente esențiale a sistemului de securitate socială din România.

Sperăm că acest articol va răspunde la majoritatea întrebărilor posibile și că abordarea clară și la obiect a unui subiect atât de delicat precum pensia de urmaș să fie un demers care să vă ajute să fiți pregătiți pentru orice situație care ar putea apărea la un moment dat în viața voastră. 

👉Pentru mai multe soluții pentru protecția ta și a familiei tale, te invităm să parcurgi serviciile oferite de Mettropolitan Life