Skip Navigation

Informații financiare

Datele financiare raportate de Metropolitan Life SAFPAP S.A., pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, privind obligațiile de raportare și transparență faţă de participanţi în sistemul pensiilor administrate privat:

Raportare săptămânală

privind valoarea activului net 

Raportare lunară

privind situația investiţiilor şi structura participanţilor

Raportare trimestrială

privind rata de rentabilitate 

Raportare semestrială

privind situația detaliată a investițiilor

Raportare anuală

privind informarea participanților

Situațiile financiare

ale societății și ale fondului de pensii administrat privat 

Ai nevoie de ajutor?

Găsești aici toate informațiile de care ai nevoie