Skip Navigation

Soluționarea reclamațiilor

Soluționare reclamații

  • Direct la sediul central Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. de la adresa Europa House, Bd. Lascăr Catargiu 47-53, Sector 1, Unitatea 4B, etaj 4, 010665, Bucureşti 
  • Prin e-mail: pensii@metropolitanlife.ro
  • Prin telefon sau fax: tel. 021 208 44 44, fax. 021 208 44 45;
  • Program Suport Clienți: 09:00 - 18:00 (luni - vineri)
  • Program Recepție: 8:30 - 17:00 (luni - vineri)

Orice reclamație va primi un răspuns  în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării, indiferent de modul de soluționare a acesteia.