Skip Navigation

Revendicări pensii

Solicită plata beneficiilor

Solicită plata beneficiilor

Pășim prin viață împreună și suntem alături de tine în orice etapă te-ai afla!

Poți revendica activul net acumulat la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, doar atunci când te regăsești într-una din următoarele situații:    

·        Ești participant la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life și te-ai pensionat pentru limită de vârstă (deții decizia de pensionare pentru limită de vârstă) sau medical, ca urmare a unei invalidități (deții Decizie de Pensionare în caz de invaliditate);

·        Ești moștenitorul legal al unui participant la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life care a decedat.

Pentru că ne dorim să fim alături de tine în toate aceste situații, am încercat să facem acest proces cât mai ușor posibil prin detalierea formalităților legale ce trebuie îndeplinite pentru a intra în posesia drepturilor cuvenite.

Atenție, începând cu 1 ianuarie 2024, conform Codului fiscal, impozitul pe venit se va aplica la câștigul net rezultat în urma investirii contribuțiilor de către administratorul fondului de pensii private, din care se va deduce plafonul neimpozabil de 2000 lei. Până la 31.12.2023, impozitul se aplică la întreaga valoare acumulată în contul de pensie obligatorie privată, din care se deduce plafonul neimpozabil de 2000 lei.

Exemplu de calcul până la 31.12.2023:

Valoarea acumulată în contul participantului = 7000 lei;

Impozit = (7000 lei valoarea contului - 2000 lei plafonul neimpozabil) * 10% = 500 lei

Exemplu de calcul începând cu 01.01.2024:

Valoarea acumulată în contul participantului = 7000 lei;

Suma contribuțiilor nete acumulate în contul participantului  = 4500 lei;

Câștigul net = 7000 lei - 4500 lei = 2500 lei;

Impozit = (2500 lei castigul net– 2000 lei plafonul neimpozabil) * 10% = 50 lei

De ce documente ai nevoie?

De ce documente ai nevoie?

Formularele care trebuie completate și informațiile necesare (instrucțiuni de completare și lista documentelor necesare în funcție de eveniment) pot fi descărcate de mai jos și tipărite, în funcție de tipul de eveniment pentru care soliciți revendicarea.

Cum poți transmite documentele pentru revendicarea activului?

Așteptăm documentele tale menționate mai jos la sediul Metropolitan Life SAFPAP:

Adresa Poștală: Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A, B-dul. Lascăr Catargiu 47-53, unitatea 4B, etaj 4, RO-010665, sector 1, București, România.

Pentru informații suplimentare îți stăm la dispoziție la:

e-mail: revendicari@metropolitanlife.ro

Tel: 021.208.44.44

De ce documente ai nevoie?

Pentru a putea intra în posesia drepturilor cuvenite, conform legii, sunt necesare următoarele documente:

Tip document  Formă document
1. Cererea de revendicare, disponibilă AICI, completată. Original
2. Carte de identitate sau pașaport emise de către autoritățile române, valabile la data depunerii cererii.  Copie
3. Decizia administrativă privind acordarea pensiei de limită de vârstă emisă de Casa de Pensii Publice. (în original, dacă vă prezentați la sediul nostru, sau în copie legalizată dacă o trimiteți prin serviciile de poștă/curierat). Copie Legalizată

4. Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (dacă este cazul)

(în original, dacă vă prezentați la sediul nostru, sau în copie legalizată dacă o trimiteți prin serviciile de poștă/curierat).

Original/Copie
5. Extras de cont bancar (cu mențiune Titular cont și IBAN), dacă se optează pentru plată prin transfer în cont bancar. Copie

6. Procură specială și autentică pentru mandatar (dacă desemnați un mandatar pentru a întreprinde demersurile), însoțită de o copie a actului de identitate/pașaportul emis de către autoritățile române al mandatarului, valabil la dată depunerii cererii

(în original, dacă va prezentați la sediul nostru sau în copie legalizată dacă o trimiteți prin serviciile de poștă/curierat).

Copie Legalizată
7. Decizia judecătorească de numire a tutorelui – document necesar doar atunci când pentru participant a fost numit un tutore legal. Se anexează și o copie a actului de identitate/ pașaport emis de către autoritățile române al tutorelui desemnat. Copie

 

Care va fi modalitatea de plată a activului net?

Conform legislației în vigoare, puteți opta pentru plata unică a valorii activului net sau plata eșalonată a acestuia în tranșe lunare, cu o valoare de minimum 500 RON, pe o perioadă de maximum 60 luni - vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare tipul de plată dorit.

Notă! Conform Legislaţiei Fiscale în vigoare, veniturile lunare din pensii ce depășesc 2.000 RON sunt impozitate cu 10%, reprezentând impozitul pe venit.

Exemplu de calcul: Pentru o pensie lunară mai mică sau egală cu 2.000 RON, nu se va reține impozit. Pentru o pensie mai mare de 2.000 RON se va reține impozitul pe venit, în valoare de 10%.

Atenție, începând cu 1 ianuarie 2024, conform Codului fiscal, impozitul pe venit se va aplica la câștigul net rezultat în urma investirii contribuțiilor de către administratorul fondului de pensii private, din care se va deduce plafonul neimpozabil de 2000 lei. Până la 31.12.2023, impozitul se aplică la întreaga valoare acumulată în contul de pensie obligatorie privată, din care se deduce plafonul neimpozabil de 2000 lei.

Exemplu de calcul până la 31.12.2023:

Valoarea acumulată în contul participantului = 7000 lei;

Impozit = (7000 lei valoarea contului - 2000 lei plafonul neimpozabil) * 10% = 500 lei

Exemplu de calcul începând cu 01.01.2024:

Valoarea acumulată în contul participantului = 7000 lei;

Suma contribuțiilor nete acumulate în contul participantului  = 4500 lei;

Câștigul net = 7000 lei - 4500 lei = 2500 lei;

Impozit = (2500 lei castigul net– 2000 lei plafonul neimpozabil) * 10% = 50 lei

Plata către dumneavoastră se poate efectua (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare modalitatea de plată dorită):

1. Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata în contul bancar, avem rugămintea de a transmite o copie simplă a extrasului de cont, din care să reiasă numărul de cont IBAN și numele titularului de cont (participantul la fond care revendică plata pensiei);

Pentru această modalitate de plată, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (acesta fiind stabilit în funcție de suma primită, putând fi  1,9 Lei pentru suma mai mică de 500 Lei, 2,8 Lei pentru suma mai mare de 500; 5 Lei pentru sumă >50.000 Lei; 10 lei pentru sumele in VALUTA)

2. Plata prin mandat poștal – mandatul poștal se va transmite la adresa din actul de identitate al participantului sau la adresa de corespondență, dacă există mutație valabilă la data emiterii mandatului poștal. Dacă veți opta pentru această modalitate de plată, conform legii, tariful acestui serviciu poștal, perceput de Poșta Română, va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (tarifele variază în funcție de suma primită prin mandat poștal, fiind între 7.00 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, până la 20.00 Lei + 1% din sumă pentru sumă >1.000 Lei; Exemplu: pentru 3.000 Lei sumă plătită, se va reține suma de 50.00 Lei).

Modalitatea de plată recomandată, astfel încât tariful care se reține din suma care vă este cuvenită să fie cât mai mic, este plata prin transfer bancar în contul dumneavoastră.

Pentru a putea intra în posesia drepturilor cuvenite, conform legii, sunt necesare următoarele documente:

Tip document  Formă document
1. Carte de identitate sau pașaport emise de către autoritățile române, valabile la data depunerii cererii. Copie
2. Cererea de revendicare, disponibilă AICI, completată. Original
3. Decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate emisă de Casa de Pensii. (în original, dacă vă prezentați la sediul nostru, sau în copie legalizată daca o trimiteți prin serviciile de posta/curierat). Copie Legalizată

4. Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (dacă este cazul)

(în original, dacă vă prezentați la sediul nostru, sau în copie legalizată dacă o trimiteți prin serviciile de poștă/curierat).

Original
5. Extras de cont bancar (cu mențiune Titular cont și IBAN), dacă se optează pentru plată prin transfer în cont bancar. Copie

6. Procură specială și autentică pentru mandatar (dacă desemnați un mandatar pentru a întreprinde demersurile), însoțită de o copie a actului de identitate/pașaportul emis de către autoritățile române al mandatarului, valabil la dată depunerii cererii

(în original, dacă va prezentați la sediul nostru sau în copie legalizată dacă o trimiteți prin serviciile de poștă/curierat).

Copie Legalizată
7. Decizia judecătorească de numire a tutorelui – document necesar doar atunci când pentru participant a fost numit un tutore legal. Se anexează și o copie a actului de identitate/ pașaport emis de către autoritățile române al tutorelui desemnat. Copie

 

Care va fi modalitatea de plată a activului net?

Conform  legislației în vigoare, puteți opta pentru plata unică a valorii activului net sau plata eșalonată a acestuia în tranșe lunare cu o valoare de minimum 500 RON pe o perioadă de maximum 60 luni (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare tipul de plată dorit):

Notă! Conform Legislaţiei Fiscale în vigoare, veniturile lunare din pensii ce depășesc 2.000 RON sunt impozitate cu 10%, reprezentând impozitul pe venit.

Exemplu de calcul: Pentru o pensie lunară mai mică sau egală cu 2.000 RON, nu se va reține impozit. Pentru o pensie lunară mai mare de 2.000 RON se va reține impozitul pe venit, în valoare de 10%.

Atenție, începând cu 1 ianuarie 2024, conform Codului fiscal, impozitul pe venit se va aplica la câștigul net rezultat în urma investirii contribuțiilor de către administratorul fondului de pensii private, din care se va deduce plafonul neimpozabil de 2000 lei. Până la 31.12.2023, impozitul se aplică la întreaga valoare acumulată în contul de pensie obligatorie privată, din care se deduce plafonul neimpozabil de 2000 lei.

Exemplu de calcul până la 31.12.2023:

Valoarea acumulată în contul participantului = 7000 lei;

Impozit = (7000 lei valoarea contului - 2000 lei plafonul neimpozabil) * 10% = 500 lei

Exemplu de calcul începând cu 01.01.2024:

Valoarea acumulată în contul participantului = 7000 lei;

Suma contribuțiilor nete acumulate în contul participantului  = 4500 lei;

Câștigul net = 7000 lei - 4500 lei = 2500 lei;

Impozit = (2500 lei castigul net– 2000 lei plafonul neimpozabil) * 10% = 50 lei

Plata către dumneavoastră se poate efectua (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare modalitatea de plată dorită):

1. Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata în contul bancar, avem rugămintea de a transmite o copie simplă a extrasului de cont, din care să reiasă numărul de cont IBAN și numele titularului de cont (participantul la fond care revendică plata pensiei);

Pentru această modalitate de plată, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (acesta fiind stabilit în funcție de suma primită, putând fi  1,9 Lei pentru suma mai mică de 500 Lei, 2,8 Lei pentru suma mai mare de 500; 5 Lei pentru sumă >50.000 Lei; 10 lei pentru sumele in VALUTA)

2. Plata prin mandat poștal – mandatul poștal se va transmite la adresa din actul de identitate al participantului sau la adresa de corespondență, dacă există mutație valabilă la data emiterii mandatului poștal. Dacă veți opta pentru această modalitate de plată, conform legii, tariful acestui serviciu poștal, perceput de Poșta Română, va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (tarifele variază în funcție de suma primită prin mandat poștal, fiind între 7.00 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, până la 20.00 Lei + 1% din sumă pentru sumă >1.000 Lei; Exemplu: pentru 3.000 Lei sumă plătită, se va reține suma de 50.00 Lei).

Modalitatea de plată recomandată, astfel încât tariful care se reține din suma care vă este cuvenită să fie cât mai mic, este plata prin transfer bancar în contul dumneavoastră.

Pentru a intra în posesia drepturilor cuvenite, gasiti mai jos informaţiile cu privire la documentel necesare ce trebuie depuse (conform legislaţiei în vigoare la data prezentei informări):

Tip document  Formă document
1. Carte de identitate sau pașaport emise de către autoritățile române, valabile la data depunerii cererii. Copie
2. Cererea de revendicare, disponibilă AICI, completată. Original
3. Certificatul de naștere (pentru moștenitorii minori). În cazul moștenitorilor minori cu vârsta peste 14 ani, se va trimite atât copia actului de identitate, cât și copia certificatului de naștere. Copie 

4. Certificatul de moștenitor (NU Certificatul de calitate moştenitor) sau hotărârea judecătorească definitivă de partaj succesoral (după caz). La masa succesorală trebuie să figureze activul deţinut de participant la F.P.A.P.Metropolitan Life. (dacă vă prezentați la sediul nostru, în original, dacă trimiteți prin serviciile de poștă/curierat, in copie legalizată).

Copie legalizată
5. Certificat de deces. Copie

6. Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (dacă este cazul) pentru moștenitori. (dacă vă prezentați la sediul nostru, în original, dacă trimiteți prin serviciile de poștă/curierat, în copie legalizată).

Copie Legalizată
7. Extras de cont bancar (cu mențiune Titular cont și IBAN), dacă se optează pentru plată prin transfer în cont bancar, inclusiv pentru moștenitor minor, emis pe numele acestuia. Copie

8. Procură specială și autentică pentru mandatar (dacă desemnați un mandatar pentru a întreprinde demersurile), însoțită de o copie a actului de identitate/pașaportul emis de către autoritățile române al mandatarului, valabil la data depunerii cererii.

(daca vă prezentați la sediul nostru, în original, dacă trimiteți prin serviciile de poștă/ curierat, în copie legalizată).

Copie Legalizată
9. Documentul care atestă numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal (dacă este cazul) Copie
10. Decizia judecatoreasca de numire a tutorelui – document necesar doar atunci când tutorele legal al moştenitorului minor este altul decât părintele, sau când moştenitorul este major, dar a fost necesară desemnarea unui tutore. Se anexează și o copie a actului de identitate/ pașaport emis de către autoritățile române al tutorelui desemnat. Copie

Care va fi modalitatea de plată a activului net?

În cazul decesului participantului la fond, conform legii, plata sumei cuvenita va fi efectuată în funcție de situația fiecărui moștenitor dupa cum urmează:

1. Suma cuvenită moștenitorului poate fi transferată la fondul de pensii administrat privat la care acesta are calitatea de participant; 

2. Moștenitorul poate opta pentru plata unică a valorii activului net sau plata eșalonată a acestuia în tranșe lunare cu o valoare de minimum 500 RON pe o perioadă de maximum 60 luni (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare tipul de plată dorit):

Plata se poate face:

·        Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata în contul bancar este necesară o copie simplă a extrasului de cont din care să reiasă numărul de cont IBAN și numele titularului de cont (participantul la fond care revendică plata pensiei);

·        Plata prin mandat poștal – mandatul poștal se va transmite doar la adresa din actul de identitate al moștenitorului.

Notă! Conform Legislaţiei Fiscale în vigoare, veniturile lunare din pensii ce depășesc 2.000 RON sunt impozitate cu 10%, reprezentând impozitul pe venit.

Exemplu de calcul: Pentru o pensie lunară mai mică sau egală cu 2.000 RON, nu se va reține impozit. Pentru o pensie lunară mare mare de 2.000 RON se va reține impozitul pe venit, în valoare de 10%.

Atenție, începând cu 1 ianuarie 2024, conform Codului fiscal, impozitul pe venit se va aplica la câștigul net rezultat în urma investirii contribuțiilor de către administratorul fondului de pensii private, din care se va deduce plafonul neimpozabil de 2000 lei. Până la 31.12.2023, impozitul se aplică la întreaga valoare acumulată în contul de pensie obligatorie privată, din care se deduce plafonul neimpozabil de 2000 lei.

Exemplu de calcul până la 31.12.2023:

Valoarea acumulată în contul participantului = 7000 lei;

Impozit = (7000 lei valoarea contului - 2000 lei plafonul neimpozabil) * 10% = 500 lei

Exemplu de calcul începând cu 01.01.2024:

Valoarea acumulată în contul participantului = 7000 lei;

Suma contribuțiilor nete acumulate în contul participantului  = 4500 lei;

Câștigul net = 7000 lei - 4500 lei = 2500 lei;

Impozit = (2500 lei castigul net– 2000 lei plafonul neimpozabil) * 10% = 50 lei

Plata către dumneavoastră se poate efectua (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare modalitatea de plată dorită):

1. Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata în contul bancar, avem rugămintea de a transmite o copie simplă a extrasului de cont, din care să reiasă numărul de cont IBAN și numele titularului de cont (participantul la fond care revendică plata pensiei);

Pentru această modalitate de plată, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (acesta fiind stabilit în funcție de suma primită, putând fi  1,9 Lei pentru suma mai mică de 500 Lei, 2,8 Lei pentru suma mai mare de 500; 5 Lei pentru sumă >50.000 Lei; 10 lei pentru sumele in VALUTA)

2. Plata prin mandat poștal – mandatul poștal se va transmite la adresa din actul de identitate al participantului sau la adresa de corespondență, dacă există mutație valabilă la data emiterii mandatului poștal. Dacă veți opta pentru această modalitate de plată, conform legii, tariful acestui serviciu poștal, perceput de Poșta Română, va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (tarifele variază în funcție de suma primită prin mandat poștal, fiind între 7.00 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, până la 20.00 Lei + 1% din sumă pentru sumă >1.000 Lei; Exemplu: pentru 3.000 Lei sumă plătită, se va reține suma de 50.00 Lei).

Modalitatea de plată recomandată, astfel încât tariful care se reține din suma care vă este cuvenită să fie cât mai mic, este plata prin transfer bancar în contul dumneavoastră.

Cum pot fi obținute informații privind activul participantului decedat?

Informații privind activul deținut la F.P.A.P. Metropolitan Life de participantul decedat (informaţie necesară în redactarea certificatului de moştenitor) poate fi obținută prin transmiterea unei solicitări de către:

  • Biroul Notarial care se ocupă de dezbaterea succesiunii. Solicitarea trebuie să fie semnată și parafată de notar și să conţină numele, prenumele şi CNP-ul participantului decedat pentru care se dezbate succesiunea.
  • Moştenitorul participantului la F.P.A.P. Metropolitan Life. În acest caz, solicitarea trebuie să includă: numele, prenumele şi CNP-ul solicitantului și participantului decedat şi scopul solicitării; o copie a certificatului de moştenitor (dacă succesiunea a fost deja dezbătută dar făra activ deținut) și o copie a CI-ului.

În cazul decesului participantului la fond, conform legii, fiecare moștenitor trebuie să revendice drepturile cuvenite prin transmiterea documentelor necesare către Metropolitan Life SAFPAP. Nu mai exista un termen de prescripție a dreptului de a revendica plata contravalorii activului personal net al participantului decedat potrivit noilor modificări legislative.

În cazul pensionării pentru limita de vârstă sau în cazul pensionării pentru invaliditate, este important să solicitați drepturile cuvenite cât mai curând (recomandat – în aproximativ 60 zile) de la eliberarea Deciziei de pensionare de către organele competente (Decizia de pensionare pentru limita de vârstă sau Decizia de pensionare pentru invaliditate).

Verifică situația contului tău

Accesează portalul Pensia ta Metropolitan Life