Skip Navigation

Revendicări pensii

Solicită plata beneficiilor

Solicită plata beneficiilor

Pășim prin viață împreună și suntem alături de tine în orice etapă te-ai afla!

Poți revendica activul net acumulat la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, doar atunci când te regăsești într-una din următoarele situații:    

·        Ești participant la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life și te-ai pensionat pentru limită de vârstă (deții decizia de pensionare pentru limită de vârstă) sau medical, ca urmare a unei invalidități (deții Decizie de Pensionare pe caz de boală);

·        Ești moștenitorul legal al unui participant la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life care a decedat.

Pentru că ne dorim să fim alături de tine în toate aceste situații, am încercat să facem acest proces cât mai ușor posibil prin detalierea formalităților legale ce trebuie îndeplinite pentru a intra în posesia drepturilor cuvenite.

De ce documente ai nevoie?

De ce documente ai nevoie?

Formularele care trebuie completate și informațiile necesare (instrucțiuni de completare și lista documentelor necesare în funcție de eveniment) pot fi descărcate de mai jos și tipărite, în funcție de tipul de eveniment pentru care soliciți revendicarea.

Cum poți transmite documentele pentru revendicarea activului?

Așteptăm documentele tale menționate mai jos la sediul Metropolitan Life SAFPAP:

Adresa Poștală: Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A, B-dul. Lascăr Catargiu 47-53, unitatea 4B, etaj 4, RO-010665, sector 1, București, România.

Pentru informații suplimentare îți stăm la dispoziție la:

e-mail: revendicari@metropolitanlife.ro

Tel: 021.208.44.44

De ce documente ai nevoie?

Pentru a putea intra în posesia drepturilor cuvenite, conform legii, sunt necesare următoarele documente:

1. Cerere de revendicare, completată și semnată în ORIGINAL de către participant – formularul poate fi descărcat de aici

2. Decizia de pensionare pentru limita de vârstă: emisă de autoritățile competente, în conformitate cu Legea pensiilor publice (Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare), în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor postale sau similare;

3. Declararea situației privind încadrarea într-un grad de handicap (dacă este cazul): prin transmiterea Certificatului de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor poștale sau similare.

Notă! Conform Codului Fiscal în vigoare, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat au scutire de la plata impozitului. În cazul în care nu dețineți un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, veniturile cuvenite vor fi impozitate.

4. Actul de identitate (BI/CI)/paşaportul emis de către autorităţile române al participantului, valabil la data depunerii cererii - în copie

5. Procura specială și autentică pentru mandatar (numai dacă este cazul), respectiv în cazul în care participantul este reprezentat de un mandatar pentru a întreprinde demersurile privind revendicarea - în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central, sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor poștale sau similar.

La acest document se anexează o copie simplă a actului de identitate / pașaportului emis de către autorităţile române al mandatarului, valabil la data depunerii cererii.

Notă! Legislația permite reprezentarea prin mandatar (caz în care cererea de revendicare trebuie completată și semnată în original de mandatar) dar doar pentru depunerea cererii și a documentelor necesare, plata activului net cuvenit participantului fiind făcută doar către acesta.

Notă! Procura specială presupune descrierea clară a mandatului, dar și instituția/persoana juridică în relația cu care este valabilă reprezentarea.

Alte informații importante referitoare la completarea documentației:

-   Adresa menționată în secțiunea “Adresa de corespondență” va fi folosită de Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. ca mijloc de comunicare scrisă și poate fi diferită de cea din BI/CI. Vă rugăm să oferiți adresa completă și corectă, inclusiv numărul de casă, chiar dacă acesta nu apare în actul de identitate.

Care va fi modalitatea de plată a activului net?

Conform legislației în vigoare, puteți opta pentru plata unică a valorii activului net sau plata eșalonată a acestuia în tranșe lunare, cu o valoare de minimum 500 RON, pe o perioadă de maximum 60 luni (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare tipul de plată dorit):

Notă! Conform Legislaţiei Fiscale în vigoare, veniturile lunare din pensii ce depășesc 2.000 RON sunt impozitate cu 10%, reprezentând impozitul pe venit.

Exemplu de calcul: Pentru o pensie lunară mai mică sau egală cu 2.000 RON, nu se va reține impozit. Pentru o pensie lunară cuprinsă de până la 2.000 RON se va reține impozitul pe venit, în valoare de 10%.

Plata către dumneavoastră se poate efectua (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare modalitatea de plată dorită):

1. Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata în contul bancar avem rugămintea de a transmite o copie simplă a extrasului de cont din care să reiasă numărul de cont IBAN și numele titularului de cont (participantul la fond care revendică plata pensiei).

Pentru această modalitate de plată, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (acesta fiind stabilit în funcție de suma primită, putând fi 1,9 Lei pentru suma mai mică de 500 Lei, 2,8 Lei pentru suma mai mare de 500 Lei dar mai mică de 50.000 Lei). Pentru sumele mai mari sau egale cu 50.000 Lei, se va percepe un comision de 5 Lei. 

De asemenea, pentru plățile în VALUTĂ se va percepe un comision de 10 lei.

2. Plata prin mandat poștal – mandatul poștal se va transmite la adresa din actul de identitate al participantului sau la adresa de corespondență, dacă există mutație valabilă la data emiterii mandatului poștal. Dacă veți opta pentru această modalitate de plată, conform legii, tariful acestui serviciu poștal, perceput de Poșta Română, va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (tarifele variază în funcție de suma primită prin mandat poștal, fiind între 5 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, până la 15 Lei + 1% din sumă, pentru sumele cu valoare mai mare de 1000 Lei; Exemplu: pentru 3.000 Lei valoare activ net plătit, se va reține suma de 45 Lei).

Modalitatea de plată recomandată, astfel încât tariful care se reține din suma care vă este cuvenită să fie cât mai mic, este plata prin transfer bancar în contul dumneavoastră!

Pentru a putea intra în posesia drepturilor cuvenite, conform legii, sunt necesare următoarele documente:

1. Cerere de revendicare, completată și semnată în ORIGINAL de către participant – formularul poate fi descărcat de aici

2. Decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate, în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor poștale sau similare;

3. Actul de identitate (BI/CI)/ paşaportul emis de către autorităţile române al participantului, valabil la data depunerii cererii - în copie

4. Procura specială și autentică pentru mandatar (numai dacă este cazul), respectiv în cazul în care participantul este reprezentat de un mandatar pentru a întreprinde demersurile privind revendicarea - în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central, sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor poștale sau similar.

La acest document se anexează o copie simplă a actului de identitate/ pașaportului emis de către autorităţile române al mandatarului, valabil la data depunerii cererii.

Notă! Legislația permite reprezentarea prin mandatar (caz în care cererea de revendicare trebuie completată și semnată în original de mandatar) dar doar pentru depunerea cererii și a documentelor necesare, plata activului net cuvenit participantului fiind făcută doar către acesta.

Notă! Procura specială presupune descrierea clară a mandatului, dar și instituția/persoana juridică în relația cu care este valabilă reprezentarea.

6. Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor poștale sau similare, sau prin declararea în Cererea de revendicare „Nu dețin certificat de încadrare în grad de handicap” (se completează la punctul 5 din Cererea de revendicare).

Notă! Această declarație este necesară pentru a se stabili dacă trebuie reținut sau nu impozitul aplicat veniturilor din pensii (conform Codului Fiscal în vigoare persoanele încadrate in grad de handicap grav sau accentuat au scutire de la plata impozitului).

Alte informații importante referitoare la completarea documentației:

-   Adresa menționată în sectiunea “Adresa de corespondență” va fi folosită de Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. ca mijloc de comunicare scrisă și poate fi diferită de cea din BI/CI. Vă rugăm să oferiți adresa completă și corectă, inclusiv numărul de casă, chiar dacă acesta nu apare în actul de identitate.

Care va fi modalitatea de plată a activului net?

Conform  legislației în vigoare, puteți opta pentru plata unică a valorii activului net sau plata eșalonată a acestuia în tranșe lunare cu o valoare de minimum 500 RON pe o perioadă de maximum 60 luni (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare tipul de plată dorit):

Notă! Conform Legislaţiei Fiscale în vigoare, veniturile lunare din pensii ce depășesc 2.000 RON sunt impozitate cu 10%, reprezentând impozitul pe venit.

Exemplu de calcul: Pentru o pensie lunară mai mică sau egală cu 2.000 RON, nu se va reține impozit. Pentru o pensie lunară cuprinsă de până la 2.000 RON se va reține impozitul pe venit, în valoare de 10%.

Plata către dumneavoastră se poate efectua (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare modalitatea de plată dorită):

1. Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata în contul bancar avem rugămintea de a transmite o copie simplă a extrasului de cont din care să reiasă numărul de cont IBAN și numele titularului de cont (participantul la fond care revendică plata pensiei);

Pentru această modalitate de plată, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (acesta fiind stabilit în funcție de suma primită, putând fi  1,9 Lei pentru suma mai mică de 500 Lei, 2,8 Lei pentru suma mai mare de 500 Lei dar mai mică de 50.000 Lei). Pentru sumele mai mari sau egale cu 50.000 Lei, se va percepe un comision de 5 Lei. 

De asemenea, pentru plățile în VALUTĂ se va percepe un comision de 10 lei.

2. Plata prin mandat poștal – mandatul poștal se va transmite la adresa din actul de identitate al participantului sau la adresa de corespondență, dacă există mutație valabilă la data emiterii mandatului poștal. Dacă veți opta pentru această modalitate de plată, conform legii, tariful acestui serviciu poștal, perceput de Poșta Română, va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (tarifele variază în funcție de suma primită prin mandat poștal, fiind între 5 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, până la 15 Lei + 1% din sumă, pentru sumele cu valoare mai mare de 1000 Lei; Exemplu: pentru 3.000 Lei valoare activ net plătit, se va reține suma de 45 Lei).

Modalitatea de plată recomandată, astfel încât tariful care se reține din suma care vă este cuvenită să fie cât mai mică, este plata prin transfer bancar în contul dumneavoastră!

În cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie, benficiarii participantului (moștenitorii participantului, definiți conform prevederilor Codului civil) pot solicita cota parte cuvenită prin transmiterea către Metropolitan Life SAFPAP a urmatoarelor documente:

1. Cerere de revendicare, completată și semnată în ORIGINAL – formularul poate fi descărcat de aici.

2. Certificatul de moștenitor (NU Certificat de calitate moștenitor) sau Hotărârea judecatorească definitivă de partaj succesoral (după caz) - în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor poștale sau similare;

Atenție! La masa succesorală trebuie să figureze activul personal net aferent contului de pensie deținut de defunct (participant al Fondului).

3. Certificatul de deces - în copie

4. Actul de identitate al moștenitorului (CI/BI)/ pașaportul pentru moștenitorul cu vârsta peste 14 ani, valabil la data depunerii cererii sau certificatul de naștere, pentru moștenitorul cu vârsta sub 14 ani. În cazul moștenitorului minor peste 14 ani, se va trimite atât certificatul de naștere, cât și actul de identitate/pașaportul – în copie.

5. Declararea situației privind încadrarea într-un grad de handicap (dacă este cazul): prin transmiterea Certificatului de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor poștale sau similare.

Notă! Conform Codului Fiscal în vigoare persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat au scutire de la plata impozitului. În cazul în care nu dețineți un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat veniturile cuvenite vor fi impozitate. Impozitarea nu se aplică pentru moştenitorii ce au calitatea de participant la un Fond de Pensii Administrat Privat.

6. Procura specială și autentică pentru mandatar (numai dacă este cazul), respectiv în cazul în care moștenitorul/beneficiarul este reprezentat de un mandatar pentru a întreprinde demersurile privind revendicarea - în ORIGINAL dacă documentul este prezentat la sediul central, sau în copie legalizată dacă documentul este transmis prin intermediul serviciilor poștale sau similar.

La acest document se anexează o copie simplă a actului de identitate/ pașaportului emis de către autorităţile române al mandatarului, valabil la data depunerii cererii.

Notă! Procura specială presupune descrierea clară a mandatului, dar și instituția/persoana juridică în relația cu care este valabilă reprezentarea.

7. Documentul care atestă numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal (dacă este cazul).

Notă! Legislația permite reprezentarea prin mandatar (caz în care cererea de revendicare trebuie completată și semnată în original de mandatar) doar pentru depunerea cererii și documentelor necesare, plata activului net cuvenit fiind făcută doar către beneficiar/moștenitor

Pentru moștenitorii minori, pe lângă documentele menționate mai sus, mai trebuie transmis și următorul document (dacă este cazul):

1. Copia Deciziei judecătorești de numire a tutorelui /tutorilor legali; Document necesar în situația în care tutorele legal (tutorii) moștenitorului minor este altul decât părintele supraviețuitor sau când moștenitorul este major dar a fost necesară desemnarea unui curator.

Notă!!! Dacă moștenitorul este minor, cererea de revendicare trebuie completată și semnata în ORIGINAL de către reprezentantul legal al acestuia (părintele supraviețuitor /tutorele / curatorul).

Daca moștenitorul minor are peste 14 ani, va trebui sa semneze cererea de revendicare împreuna cu reprezentantul legal al acestuia, cererea fiind considerată completă și corectă doar în situația în care are semnătura ambelor persoane (a beneficiarului minor cu vârsta peste 14 ani și a reprezentantului legal al acestuia).

Alte informații importante referitoare la completarea documentației:

Adresa menționată în secțiunea “Adresă de corespondență” va fi folosită de Metropolitan Life SAFPAP ca mijloc de comunicare scrisă și poate fi diferită de cea din BI/CI – vă rugăm să oferiți adresa completă și corectă, inclusiv numărul de casă, chiar dacă acesta nu apare în actul de identitate.

Care va fi modalitatea de plată a activului net?

În cazul decesului participantului la fond, conform legii, plata sumei cuvenita va fi efectuată în funcție de situația fiecărui moștenitor dupa cum urmează:

1. Suma cuvenită moștenitorului poate fi transferată la fondul de pensii administrat privat la care acesta are calitatea de participant; 

*NOTĂ! Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat a moștenitorului este verificată prin schimbul de informații între Administratorii fondurilor de pensii administrate privat.

Sau

2. Moștenitorul poate opta pentru plata unică a valorii activului net sau plata eșalonată a acestuia în tranșe lunare cu o valoare de minimum 500 RON pe o perioadă de maximum 60 luni (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare tipul de plată dorit):

Plata se poate face:

  1. Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata în contul bancar este necesară o copie simplă a extrasului de cont din care să reiasă numărul de cont IBAN și numele titularului de cont (participantul la fond care revendică plata pensiei);
  1. Plata prin mandat poștal – mandatul poștal se va transmite doar la adresa din actul de identitate al moștenitorului.

Notă! Conform Legislaţiei Fiscale în vigoare, veniturile lunare din pensii ce depășesc 2.000 RON sunt impozitate cu 10%, reprezentând impozitul pe venit.

Exemplu de calcul: Pentru o pensie lunară mai mică sau egală cu 2.000 RON, nu se va reține impozit. Pentru o pensie lunară cuprinsă de până la 2.000 RON se va reține impozitul pe venit, în valoare de 10%.

Plata către dumneavoastră se poate efectua (vă rugăm să bifați în Cererea de Revendicare modalitatea de plată dorită):

1. Plata prin transfer bancar – pentru a efectua plata în contul bancar, avem rugămintea de a transmite o copie simplă extrasului de cont din care să reiasă numărul de cont IBAN și numele titularului de cont (titularul de cont trebuie să fie întotdeauna moştenitorul);

Pentru această modalitate de plată, conform legii, comisionul bancar va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (acesta fiind stabilit în funcție de suma primită, putând fi  1,9 Lei pentru suma mai mică de 500 Lei, 2,8 Lei pentru suma mai mare de 500 Lei dar mai mică de 50.000 Lei). Pentru sumele mai mari sau egale cu 50.000 Lei, se va percepe un comision de 5 Lei. 

De asemenea, pentru plățile în VALUTĂ se va percepe un comision de 10 lei.

2. Plata prin mandat poștal – mandatul poștal se va transmite doar la adresa din actul de identitate al moștenitorului. Dacă veți opta pentru aceasta modalitate de plată, conform legii, tariful acestui serviciu poștal, perceput de Poșta Română, va fi dedus din contravaloarea activului net plătit (tarifele variază în funcție de suma primită prin mandat poștal, fiind între 5 lei, pentru sume cu valoare sub 200 Lei, până la 15 Lei + 1% din sumă, pentru sumele cu valoare mai mare de 1000 Lei; Exemplu: pentru 3.000 Lei valoare activ net platit, se va retine suma de 45 Lei).

Modalitatea de plată recomandată, astfel încât tariful care se reține din suma care vă este cuvenită să fie cât mai mică, este plata prin transfer bancar în contul dumneavoastră!

Cum pot fi obținute informații privind activul participantului decedat?

Informații privind activul deținut la F.P.A.P. Metropolitan Life de participantul decedat (informaţie necesară în redactarea certificatului de moştenitor) poate fi obținută prin transmiterea unei solicitări de către:

  • Biroul Notarial care se ocupă de dezbaterea succesiunii. Solicitarea trebuie să fie semnată și parafată de notar și să conţină numele, prenumele şi CNP-ul participantului decedat pentru care se dezbate succesiunea

sau

  • Moştenitorul participantului la F.P.A.P. Metropolitan Life. În acest caz, solicitarea trebuie să includă: numele, prenumele şi CNP-ul solicitantului și participantului decedat şi scopul solicitării; o copie a certificatului de moştenitor (dacă succesiunea a fost deja dezbătută dar făra activ deținut) și o copie a CI-ului.

În cazul decesului participantului la fond, conform legii, fiecare moștenitor trebuie să revendice drepturile cuvenite prin transmiterea documentelor necesare către Metropolitan Life SAFPAP. Nu mai exista un termen de prescripție a dreptului de a revendica plata contravalorii activului personal net al participantului decedat potrivit noilor modificări legislative.

În cazul pensionării pentru limita de vârstă sau în cazul pensionării pe caz de boală, este important să solicitați drepturile cuvenite cât mai curând (recomandat – în aproximativ 60 zile) de la eliberarea Deciziei de pensionare de către organele competente (Decizia de pensionare pentru limita de vârstă sau Decizia de pensionare pe caz de boală).

Verifică situația contului tău

Accesează portalul Pensia ta Metropolitan Life