Skip Navigation

Asigurări de viață pentru angajați

Asigurările de viață pentru angajați - Un instrument util pentru protecția financiară a echipei

Pentru a-și motiva personalul, companiile oferă, în completarea veniturilor salariale, și beneficii diverse, care să contribuie la securitatea financiară a angajaților.

Asigurările de viață pot reprezinta un beneficiu ce sporește pentru angajați nivelul de siguranță devenind astfel un avantaj competitiv pentru companie pe piața de muncă.

Cadru legislativ

Din punct de vedere legal, angajatorii care aleg să ofere asigurări de viață salariaților vor intra sub incidența articolului 55 alin.3 lit (g) din Codul Fiscal, unde se menționează că primele de asigurare, altele decât cele obligatorii, plătite de către angajator pentru proprii săi salariați, sunt considerate avantaj în natură, iar sumele care reprezintă prima de asigurare se includ în salariul brut al salariatului, în vederea impozitării. Astfel, pentru că primele de asigurări de viață nu sunt prime obligatorii, sunt considerate venituri impozabile, indiferent de valoarea lor. 

Deși, potrivit legii, asigurarea de viață nu este deductibilă, un angajator care alege să acorde salariaților săi un astfel de beneficiu extrasalarial se va bucura de foarte multe avantaje directe și indirecte, despre care vom vorbi mai multe în cele ce urmează.  

Avantajele beneficiilor extrasalariale sub forma asigurărilor de viață

Pentru angajați

Pentru angajați, o asigurare de viață reprezintă un beneficiu ce le oferă liniștea că în cazul unor evenimente neprevăzute, ei și familiile lor vor fi protejați din punct de vedere financiar și vor putea depăși momente delicate fără o grija suplimentară legată de cheltuieli.

Avantaje pentru angajatori

Odată cu încheierea unei asigurări de viață de grup, și angajatorii au o serie de avantaje indirecte, însă care vor contribui semnificativ la productivitatea întregii echipe. Printre acestea se numără:

Fidelizarea angajaților

O asigurare de viață este mai mult decât un mecanism de protecție împotriva evenimentelor neprevăzute și reprezintă o adevărată dovadă de grijă și de prețuire a angajatorului pentru salariații săi.

Drept urmare, un astfel de instrument va contribui la fidelizarea angajaților și le va oferi acestora certitudinea că lucrează într-un mediu care pune preț pe siguranța financiară a lor și a familiilor lor.

Un beneficiu în completarea pachetului salarial

Este cunoscut faptul că angajații moderni preferă, pe lângă un pachet salarial atractiv, și o serie de beneficii, însă este important ca acestea să fie alese astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor întregii echipe.

Pe lângă beneficii precum tichete de masă sau abonament medical la o clinică privată, o asigurare de viață reprezintă un plan de protecție valoros, care oferă un important sprijin financiar în cazul unora dintre cele mai delicate situații în care se poate afla un angajat.

Un stimulent eficient în strategia de recrutare

Acordată sub formă de beneficiu la un viitor job, o asigurare de viață poate fi însuși motivul pentru care noii angajați decid să aleagă acel loc de muncă deoarece este o dovadă de grijă a angajatorului pentru echipa sa.

Protecție în cazul unui accident de muncă

În cazul unui accident de muncă ce se soldează cu consecințe pe termen lung, asigurarea de viață poate fi un real sprijin atât pentru angajat și familia acestuia, cât și pentru angajator.

În situația în care mediul de lucru prezintă anumite riscuri pentru sănătatea angajaților, asigurarea de viață oferă un plus de siguranță pentru companie și angajați.

Ce acoperă o asigurare de viață

O asigurare de viață pentru angajați le oferă acestora protecție financiară în cazul unor situații neprevăzute. Iată care sunt evenimentele pe care o astfel de asigurare le acoperă:

Deces

În caz de deces, cauzat fie de un accident, fie de o îmbolnăvire, familia asiguratului sau beneficiarii desemnați de acesta vor primi o sumă de bani egală cu suma asigurată.

Pierderea capacității de muncă

În cazul în care angajatul beneficiar al asigurării de viață se confruntă cu o îmbolnăvire sau un accident în urma căruia suferă o invaliditate permanentă totală sau parțială și nu mai poate activa în câmpul muncii, acesta va primi o despăgubire care îi va asigura stabilitatea financiară atunci când se află în imposibilitatea de a munci.

Într-o astfel de situație, asiguratorul va plăti o indemnizaţie de asigurare, conform Tabelului de Plăţi pentru Invaliditate.

Valabilitatea unei asigurări de viață

În perioada în care polița este activă, asigurarea de viață pentru angajați este valabilă 24 de ore din 24, acoperind evenimentele asigurate, chiar dacă acestea se petrec în afara programului de lucru al angajatului.

De asemenea, acest pachet oferă protecție pentru evenimentele menționate anterior, indiferent de țara în care află angajatul, fie că acesta se află într-o deplasare în interes de serviciu sau în vacanță.

Condiții în care se acordă despăgubiri

Pentru a intra în posesia despagubirii, în funcție de evenimentul suferit, sunt necesare:

Totodată, pentru o soluționare mai repidă este util ca Medicul curant/de familie să completeze una dintre

declarațiile de mai jos, în funncție de evenimentul apărut:

Documentele pot fi trimise fie online, prin intermediul aplicației e-Claims, fie prin poștă sau email, la datele de contact de mai jos:

Perioada în care trebuie notificat evenimentul

Este necesar ca asiguratul sau beneficiarii asiguratului să transmită toate documentele pentru încasarea despăgubirii în decurs de 90 de zile de la data producerii evenimentului asigurat.

De asemenea, este important ca toate documentele emise într-o limbă străină să fie traduse de către un traducător autorizat pentru a fi considerate valide.

Plata despăgubirii

Odată cu soluționarea cererii, se va trece la plata despăgubirii, care va fi efectuată în contul bancar al asiguratului. În funcție de modul în care este transmisă cererea, datele bancare pot fi transmise în felul următor:

  • Introduse în secțiunea dedicată a contului bancar e-Claims sau în cererea de despăgubire;
  • Prin includerea în dosarul de despăgubire a unui extras de cont, în care să se regăsească detaliile contului bancar și care să fie semnat și ștampilat de banca emitentă.  

Acordarea unui pachet de asigurări de viață angajaților reprezintă o decizie managerială care poate contribui atât la fidelizarea salariaților, cât și la reducerea nivelului de stres al acestora, prin oferirea unui instrument de protecție util împotriva neprevăzutului.