Skip Navigation

Pensia ta privată Pilon 2

Începuturile nu sunt niciodată ușoare. De aceea ai nevoie de un partener de nădejde când vine vorba să începi să te gândeşti la vârsta pensionării. Un plan de pensii administrat privat este una dintre cele mai importante și de durată relații pe care o construiește o persoană cu o companie.

Pensia Pilon II. Funcționare, avantaje și modalitate de aderare

Despre pensia ta privată obligatorie 

Începuturile nu sunt niciodată ușoare. De aceea ai nevoie de un partener de nădejde atunci când vine vorba de pensia ta. Un plan de pensii administrat privat este una dintre cele mai importante și de durată relații pe care o construiește o persoană cu o companie. Condusă de către o echipă de management local dedicată respectării și satisfacerii nevoii de economisire a clienților, Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. îți oferă încrederea că angajamentul luat față de tine va fi respectat, astfel încât îți vei mulțumi mai târziu pentru alegerea făcută.

Principalul acționar al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. este Metlife EU Holding Company Limited care face parte din companiile MetLife - Metropolitan Life Insurance Company.

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. are sediul central în B-dul. Lascăr Catargiu 47-53, unitatea 4B, etaj 4, RO-010665, sector 1, București, România, este autorizată de ASF – Sector Pensii Private - Cod de înscriere în Registrul ASF – SAP-RO-22093254 și prezintă următoarele date de identificare: CUI 22080817, Nr. Ordine Registrul Comerțului J40/13196/2007.

Avantajele Pilonului 2 de pensii

Dacă până în anul 2008 tot ce plăteai către bugetul Asigurărilor sociale era folosit pentru plata pensionarilor actuali, prin sistemul de pensii administrate privat o parte din contribuția plătită se duce acum la pensionarii actuali dar și către sistemul de administrare privat, iar tu beneficiezi de un cont individual de pensie administrat privat. Astfel, ești unicul proprietar al sumei acumulate în contul individual. Activul personal (suma acumulată) nu poate fi tranzacționat, nu poate fi oferit drept garanție și nici nu poate fi cedat altor persoane!

Pentru noi, transparența este importantă, așa încât vei ști în permanență cât ai acumulat în cont.

Legea pensiilor prevede obligația de transparență care va fi asigurată prin rapoarte și completări periodice, conform legislației în vigoare:

· Raportări de informare a participanţilor:

- raportare săptămânală privind valoarea activului net;

- raportare lunară privind situația investiţiilor şi structura participanţilor;

- raportare trimestrială privind rata de rentabilitate;

- raportare semestrială privind situaţia detaliată a investiţiilor;

- raportare anuală privind informarea participanţilor.


· Raportări trimise către ASF cu frecvență:

- zilnică, privind situația activului net;

- săptămânală, privind activele și obligațiile, precum și situația investițiilor Fondului de Pensii;

- lunară, privind situația activelor și a participanților;

- trimestrială, privind rata de rentabilitate;

- semestrială, privind rapoartele de risc, control intern și audit intern și anuală privind rapoartele de actuariat și audit IT, precum și raportarea planurilor de audit și control intern.


· Informarea anuală, în scris, a fiecărui participant

· Situațiile financiare anuale auditate ale Administratorului, dar și ale Fondului de Pensii.

Pensia Pilon 2: Mod de funcționare

O parte din contribuțiile pe care le plătești către sistemul de pensii de stat este redirecționată către Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life. Mai concret, ai un cont individual de pensie cu banii virați de către Casa Națională de Pensii Publice și sunt investiți în interesul tău.

Cui se adresează

Fiecare asigurat cu vârsta de până în 35 de ani împliniți este obligat, conform legii, să aleagă un fond de pensii administrat privat (pilonul 2 de pensii).  

Dacă nu își exprimă opțiunea după 4 luni de la prima angajare va fi repartizat aleatoriu de către Casa Națională de Pensii Publice.

Pentru persoanele care au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani neîmpliniți, şi se angajează pentru prima dată pe teritoriul României, alegerea unui fond de pensii administrat privat este opțională.

Următorii pași

Sistemul de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life este foarte simplu: completezi cu datele tale personale formularul nostru. Agentul de marketing te va ajuta și va răspunde tuturor întrebărilor cu privire la pensia Pilon II pe care le ai. Mai departe, după completarea formularului, la sediul Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat ți se va înființa contul tău individual de pensie, iar informațiile despre evoluția sa le vei primi prin scrisoarea de informare anuală, precum și accesând online contul tău

Politica de investiții și obiectivul Fondului

Declarația privind politica de investiții

METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. (“Administratorul”) cu sediul social în Bucureşti, Europe House, Bdul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13196/09.07.2007, având cod unic de înregistrare fiscal nr. 22080817 şi numărul de registru SAP-RO-22093254, anunţă participanţii la Fond că a modificat Declarația privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE (“Declarația”). Modificările Declarației au fost autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 482/02.04.2021. Declarația astfel modificată este disponibilă la acest LINK.

Obiectivul Fondului de pensii administrat privat

Obiectivul Fondului de pensii administrat privat este în concordanță cu scopul legal de existență a acestuia - acela de a majora valoarea Contribuțiilor pe termen lung prin capitalizarea Contribuțiilor și investirea acestora, în condiții de securitate, calitate, lichiditate, conform legislației aplicabile, în vederea constituirii unui activ adecvat pentru obținerea în viitor a unei Pensii private, care să vină în completarea pensiei acordate prin sistemul public de pensii.

Actualizări în contextul COVID-19

În contextul COVID-19, prioritatea noastră rămâne protejarea siguranței și sănătății angajaților noștri, colaboratorilor și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

Poți afla aici răspunsuri utile la întrebările pe care le ai în legătură cu situația COVID-19 și măsurile luate de către compania noastră.

 

Istoria MetLife

De peste 150 de ani suntem alături de clienții noștri din întreaga lume cu planuri de protecție și pensie și cu soluțiile de economisire potrivite.

Află mai multe