Skip Navigation

Raportare privind situația detaliată a investițiilor

Situația detaliată a investițiilor

2024

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.05.2024

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.04.2024

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.03.2024

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 29.02.2024

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.01.2024

2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.12.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.11.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.10.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.09.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.08.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.07.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.06.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.05.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.04.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.03.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 28.02.2023

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.01.2023

2022

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.12.2022

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.11.2022

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.10.2022

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.09.2022

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.08.2022

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.07.2022

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.06.2022

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.03.2022

2021

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.12.2021

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.09.2021

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.06.2021

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.03.2021

2020

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.12.2020

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.09.2020

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.06.2020

2019

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.12.2019

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.06.2019

2018

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 31.12.2018

Situația detaliată a portofoliului de investiții la data de 30.06.2018

2017

Situatia detaliata a portofoliului de investitii la data de 30.06.2017

Situatia detaliata a portofoliului de investitii la data de 31.12.2017

2016

• Situatia portofoliului de investitii la data de 30.06.2016

• Situatia portofoliului de investitii la data de 31.12.2016

2015

Situatia portofoliului de investitii la data de 30 Iunie 2015

Situatia portofoliului de investitii la data de 31 Decembrie 2015

2014

Structura portofoliului de investitii detaliata la data de 30 iunie 2014

Situatia portofoliului de investitii la data de 31 decembrie 2014

2013

• Structura portofoliului de investitii detaliata la data de 30 iunie 2013

• Structura portofoliului de investitii detaliata la data de 31 decembrie 2013

2012

• Structura portofoliului de investitii detaliata la data de 30 iunie 2012

• Structura portofoliului de investitii detaliata la data de 31 decembrie 2012

2011

• Structura portofoliului de investitii detaliata la data de 30 iunie 2011

• Structura portofoliului de investitii detaliata la data de 31 decembrie 2011

2010

• Situatia investitiilor la data de 30 noiembrie 2010 conform Normei 4/2008

• Structura portofoliului de investitii detaliata la data de 31 decembrie 2010