Skip Navigation

Anunț privind consimțământul pentru modificarea denumirii fondului

Anunț privind consimțământul pentru modificarea denumirii fondului

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, anunță participanții Fondului de Pensii Administrat Privat Alico că s-a obținut consimțământul în vederea modificării denumirii fondului de pensii administrat privat din ”Fond de Pensii Administrat Privat Alico”  în ”Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life”. Modificările sunt reflectate în actul adițional la contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii administrat privat, acesta urmând să intre în vigoare la data obținerii de către societate a avizului definitiv de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.