Skip Navigation

Integrarea riscurilor legate de sustenabilitate în procesul decizional din aria investițională

Regulamentul Parlamentului European (UE) 2019/2088 și al Consiliului European din 27 Noiembrie 2019 cu privire la informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (“Regulamentul Informațiilor privind Durabilitatea Financiară”)

În prezent, Metropolitan Life SAFPAP nu integrează riscurile legate de durabilitate în procesul decizional din aria investițională și nici nu are în vedere efectele adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate în ceea ce privește Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE.

Acest lucru se datorează în principal faptului că, în prezent, Metropolitan Life SAFPAP nu oferă produse care includ componente investiționale specifice, cu impact asupra principiilor de mediu, sociale și de guvernanță. În măsura în care aceste circumstanțe se vor schimba, Metropolitan Life SAFPAP va avea în vedere schimbări în ceea ce privește procesul investițional pentru a include riscurile privind durabilitatea și pentru a avea în vedere efectele adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate în ceea ce privește Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE.

Metropolitan Life SAFPAP are o politică de remunerare în concordanță cu cerințele legislației relevante în vigoare (Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară). Cu toate acestea, în prezent, politica de remunerare a Metropolitan Life SAFPAP nu include informații cu privire la modul în care are în vedere integrarea riscurilor de durabilitate, deoarece riscurile cu privire la durabilitate nu sunt integrate în prezent în procesul decizional din aria investițională în ceea ce privește Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE.