Skip Navigation

Integrarea riscurilor legate de sustenabilitate în procesul decizional din aria investițională

Regulamentul Parlamentului European (UE) 2019/2088 și al Consiliului European din 27 Noiembrie 2019 cu privire la informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (“Regulamentul Informațiilor privind Durabilitatea Financiară”)

În prezent, Metropolitan Life SAFPAP nu integrează riscurile legate de durabilitate în procesul decizional din aria investițională și nici nu are în vedere efectele adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate în ceea ce privește Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE.

Acest lucru se datorează în principal faptului că, în prezent, Metropolitan Life SAFPAP nu oferă produse care includ componente investiționale specifice, cu impact asupra principiilor de mediu, sociale și de guvernanță. În măsura în care aceste circumstanțe se vor schimba, Metropolitan Life SAFPAP va avea în vedere schimbări în ceea ce privește procesul investițional pentru a include riscurile privind durabilitatea și pentru a avea în vedere efectele adverse ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate în ceea ce privește Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE.

Politica de remunerare a Metropolitan Life SAFPAP se referă la cadrul și procesele de gestionare a riscurilor ale companiei, inclusiv prin modul în care programul de remunerare al MetLife evită să ofere directorilor stimulente pentru a-și asuma riscuri excesive. Cadrul companiei cu privire la managementul riscului, guvernanța, resursele umane și procesele de achiziții includ luarea în considerare a riscurilor de sustenabilitate. Prin urmare, Compania evaluează că politica sa de remunerare este în concordanță cu integrarea riscurilor de sustenabilitate. Politica de remunerare a Companiei a fost actualizată pentru a reflecta acest lucru, iar versiunea actualizată a politicii va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.