Skip Navigation

Linia de Asistență pentru etică și Fraudă

Raportarea suspiciunilor de fraudă sau a comportamentelor neetice

Această linie de raportare poate fi utilizată în scopul raportării suspiciunilor de fraudă, ori a comportamentelor neetice. Vă rugăm să nu confundați frauda cu o dispută, investigație sau plângere pe care o aveți sau pe care ați dori să o comunicați. Dacă aveți o investigație privind un serviciu, care nu implică fraudă, vă rugăm apăsați aici. ​

Orice angajat, client, acționarii sau orice altă parte interesată, care observă sau are dovezi privitoare la orice încălcare a practicilor etice, cum ar fi suspiciuni de fraudă, comportament neetic, neregularități financiare/contabile, practici de vânzare necorespunzătoare, negocieri cu furnizorii, servicii, parteneri (brokeri, etc.) sau orice alt tip de relație de afaceri poate notifica Metropolitan Life prin intermediul canalului MetLife Ethics & Fraud HelpLine, apăsând aici.​

Scopul acestor canale este exclusiv de a primi, într-un mod securizat, independent, anonim, 24 de ore/zi, rapoarte privind comportamente neetice și suspiciuni de fraudă. Metropolitan Life interzice angajaților orice formă de represalii împotriva oricărei persoane care ridică ingrijorări privind suspiciuni de fraudă sau de comportament neetic. Represaliile sunt interzise de Codul de Etică al Companiei.​

Toate apelurile vor fi gestionate discret și confidențial.